Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAMTEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ IR TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13589: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM
TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ
TEISMAMS

2000 m. gegužės 15 d.

Pagal Lietuvos Respublikos
teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Vilniaus apy­gardos ir Pakruojo rajono
apylinkės teismų pirmininkus dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos
įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų
bylų skyrius konsultuoja:
klausimas. Ar galima taikyti amnestiją nuteistiesiems, kuriems
laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas BK 471 str. pagrindu? Ar galima tokią bylą nagrinėjant
apeliacine tvarka pritaikius amnestiją atidėtą bausmę sumažinti?
konsultacija. Manome, kad negalima, nes pagal Amnestijos įstatymo pras­mę
amnestija taikoma tik asmenims, nuteistiems realia laisvės atėmimo bausme.
klausimas. Kas ir kada turi taikyti amnestiją asmenims, kurie BK 471
str. 7 d. numatytais pagrindais po bausmės vykdymo atidėjimo
galutinai atleidžiami nuo laisvės atėmimo bausmės arba, panaikinus bausmės
vykdymo atidėjimą, siunčiami atlikti nuosprendžiu paskirtos bausmės?
konsultacija. Šiems asmenims, kaip nuteistiesiems, kuriems bausmės vyk­dy­mas
buvo atidėtas BK 471 str. pagrindu, amnestija taip pat netaikoma. Tačiau tais
atvejais, kai šie asmenys, panaikinus bausmės vykdymo atidėjimą, buvo nusiųsti
at­lik­­ti nuosprendžiu paskirtos bausmės dar iki amnestijos akto įsigaliojimo,
amnestija jiems taikoma įstatyme numatyta tvarka.
klausimas. Ar galima asmeniui skiriant laisvės atėmimo bausmę, nuo
kur­­ios atlikimo pagal amnestiją jis turėtų būti atleistas, pritaikius BK 471
str. , atidėti bausmės vykdymą netaikant amnestijos?
konsultacija. Manytume, kad negalima, nes priešingu atveju tai būtų
gali­­ma vertinti kaip amnestijos akto nevykdymą, jo prasmės iškreipimą.
klausimas. Ar galima pritaikius amnestiją ir sumažinus bausmę po to
tai­kyti BK 471 straipsnį?
konsultacija. Negalima. Amnestija taikoma tik paskyrus bausmę, todėl
pritaikius amnestiją ir sumažinus bausmę, vėl grįžti prie bausmės skyrimo
negalima.
klausimas. Kaip turi būti taikoma amnestija tais atvejais, kai
teisiamie­­­­­­­siems paskirtos bausmės BK 42 ir 43 str. numatyta tvarka turi
būti subendrintos su anks­tes­­niais nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis, nuo
kurių atlikimo atleidžia arba sumažina jų trukmę amnestijos aktas?
konsultacija. Tokiais atvejais, atidėjus bylos nagrinėjimą arba
padarius pertrauką, reikėtų palaukti iki įstatymo numatyta tvarka bus
išspręstas amnestijos taikymo klausimas dėl bausmių, paskirtų ankstesniais
nuosprendžiais.
klausimas. Ar gali parengtinio tyrimo įstaigos taikyti amnestiją ir
nutraukti baudžiamąsias bylas amnestijos akto 1 straipsnyje numatytiems
asmenims?
konsultacija. Negali. Amnestija taikoma tik nuteistiems asmenims.
klausimas. Ar amnestijos akto
1 straipsnį taiko tik Amnestijos komisijos, ar ir teismai, nagrinėjantys
baudžiamąsias bylas?
konsultacija. Pagal Įstatymo dėl
amnestijos akto prasmę minėto straipsnio nuostatas turi betarpiškai taikyti ir
teismai, nagrinėjantys bylas.
klausimas. Ar gali teismai,
remdamiesi Amnestijos įstatymo 3 str. 3 d. , netaikyti amnestijos asmenims,
padariusiems nusikaltimus, numatytus 3 str. 3 d. 1 ir 2 punktuose?
konsultacija. Pagal Amnestijos
įstatymo 3 str. 3 d. asmenims, atliekan­tiems laisvės atėmimo bausmę,
Amnestijos komisijos gali nuspręsti nemažinti bausmės. Tačiau mažinti bausmę ar
ne itin pavojingam recidyvistui gali spręsti ir teismas.
klausimas. Ar turi būti
pakeičiamas pirmosios instancijos teismo nuospren­dis, jeigu amnestiją taiko
apeliacinės instancijos teismas?
konsultacija. Pagrindai
nuosprendžiui pakeisti apeliacinės instancijos teis­me numatyti BPK 384
straipsnyje. Taigi, jeigu teisminės klaidos taikant arba netai­kant amnestiją
padarytos priimant nuosprendį, jis apeliacinės instancijos teisme pakeičiamas.
Tačiau, jeigu amnestijos aktas nuosprendžio priėmimo metu negalėjo būti
taikomas, tai sprendimas apie amnestijos taikymą apeliacinės instancijos teisme
priimamas nekeičiant nuosprendžio.

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas                          V. G-us


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.65095 sekundės -