Paieška : Teismų praktika 2.14. Išteisinamojo nuosprendžio surašymas ( BPK 303, 305, 307 straipsniai) (S) Pirmosios TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5278: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška2.14. Išteisinamojo nuosprendžio surašymas ( BPK 303, 305, 307 straipsniai)(S)Pirmosios instancijos teismo nuosprendis panaikintas ir byla perduota iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme, nes teismas, pažeisdamas BPK 303, 305, 307 straipsnių reikalavimus, nuosprendyje nenurodė teismo nustatytų bylos aplinkybių, netinkamai išdėstė išvadas dėl kaltinamojo išteisinimo, rezoliucinėje nuosprendžio dalyje nenurodė išteisinimo pagrindo, t. y. padarė esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų.Baudžiamoji byla Nr. 2K–235/2004S–2. 2.3LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

NUTARTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2004 m. balandžio 13 d.VilniusLietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės L. L. Ž., J. A. R. ir pranešėjo A. S.,sekretoriaujant M. Č.,teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2003 m. spalio 16 d. nuosprendžio, kuriuo V. Š. pagal 1961 m. BK 274 straipsnio 3 dalį išteisintas.Byla apeliacine tvarka nebuvo nagrinėta.Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio skundą patenkinti, paaiškinimų,n u s t a t ė :V. Š. buvo kaltinamas pagal 1961 m. BK 274 straipsnio 3 dalį tuo, kad apgaule stambiu mastu užvaldė svetimą turtą šiomis aplinkybėmis: V. Š. , būdamas IAB (duomenys neskelbtini) steigėjas, turėdamas tikslą apgaule užvaldyti svetimą turtą, nuslėpdamas nuo M. B. ( K.), kad IAB (duomenys neskelbtini) patalpos, esančios Klaipėdoje, (duomenys neskelbtini) , yra įkeistos LAIB Telšių filialui ir LTB P-ės skyriui, 1993 m. rugpjūčio 20 d. UAB (duomenys neskelbtini) patalpose, esančiose Klaipėdoje, (duomenys neskelbtini) , iš M. B. ( K.) pasiskolino 78 000 JAV dolerių ir, užtikrindamas paskolos grąžinimą, 5– ajame notarų biure, esančiame Klaipėdoje, (duomenys neskelbtini) , sudarė su ja IAB (duomenys neskelbtini) patalpų, esančių Klaipėdoje, (duomenys neskelbtini) , pirkimo – pardavimo sutartį, įpareigodamas minėtas paskolos ir pirkimo – pardavimo sutartis pasirašyti bendrovės direktorių V. P..

Teismas, nuosprendyje nustatęs, kad neginčijamų įrodymų, jog iš M. B. ( K.) gautus pinigus užvaldė V. Š. , byloje nėra, nenustatyta ir tikroji užvaldytų, jei taip buvo padaryta, pinigų suma, jo veikoje nenustatyta nusikaltimo sudėtis, V. Š. pagal 1961 m. BK 274 straipsnio 3 dalį išteisino.

Kasaciniame skunde prokuroras prašo panaikinti išteisinamąjį nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme. Kasatorius teigia, kad byloje surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių, jog V. Š. padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, o teismas, priimdamas V. Š. išteisinamąjį nuosprendį, padarė šiuos esminius BPK pažeidimus:

1. Iš aprašomojoje nuosprendžio dalyje išdėstytų motyvų matyti, kad teismas tinkamai neišnagrinėjęs visų bylos aplinkybių ir nenustatęs, ar buvo padaryta veika, ėmėsi spręsti nusikaltimo sudėties ir baudžiamojo įstatymo taikymo klausimus. Taip pažeisti BPK 299 straipsnio 2 dalies reikalavimai.

2. Teismas nesilaikė BPK 303 straipsnio 5 dalies ir 305 straipsnio 3 dalies reikalavimų, nes aprašomojoje nuosprendžio dalyje nurodė prieštaringas išvadas dėl V. Š. išteisinimo ir nenurodė vieno iš išteisinimo pagrindų. Kasatorius nurodo, kad teismo nurodytos išvados nuosprendžio dalyje „Dėl subjekto“ sąlygoja BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punkte numatytą išteisinimo pagrindą, o nuosprendžio dalyje „Dėl subjektyviosios pusės“ – BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytą išteisinimo pagrindą. Be to, pastarojoje nuosprendžio dalyje neišdėstyti įrodymų vertinimo motyvai.

3. Teismas, pažeisdamas BPK 307 straipsnio 4 dalies 2 punkto reikalavimus, nuosprendyje nenurodė V. Š. išteisinimo pagrindo.

4. Teismas, pažeisdamas BPK 20 straipsnį, 301 straipsnio 3 ir 5 dalis bei 305 straipsnio 3 dalies 3 punkto reikalavimus, savo išvadų nepagrindė įrodymais, o visus akivaizdžius prieštaravimus įvertino kaip abejones ir išaiškino kaltinamojo naudai, tokių prieštaravimų net nebandydamas pašalinti. Nuosprendyje nurodyti M. K. ir W. M. parodymai, kurių, kaip matyti iš teismo posėdžio protokolų ir aprašomosios nuosprendžio dalies, jos nedavė. Teismas nepagarsino V. P. parodymų, duotų ikiteisminiame tyrime, o nuosprendyje nurodė tik tuos jo parodymus, kurie teismui kėlė abejonių dėl jų nuoseklumo. J. R. parodymais remtasi nepagrįstai, nes jos parodymų teismas negalėjo patikrinti ir palyginti su kitais įrodymais. Teisminio nagrinėjimo metu nebuvo ištirti ir įvertinti ikiteisminio tyrimo metu duoti K. K. bei V. M. parodymai, nuosprendyje neaptarti reikšmingi Ž. L. parodymai. Tuo tarpu pagrindiniu įrodymu teismas nepagrįstai laikė nenuoseklius ir prieštaringus V. Š. parodymus.Kasacinis skundas tenkintinas.Pagal BPK 305 straispnio 3 dalį išteisinamojo nuosprendžio aprašomojoje dalyje išdėstoma kaltinimo, dėl kurio byla perduota nagrinėti teisme, esmė, teismo nustatytos bylos aplinkybės, įrodymų įvertinimo motyvai ir teismo išvados dėl kaltinamojo išteisinimo. BPK 307 straipsnio 4 dalyje nustatytas reikalavimas rezoliucinėje nuosprendžio dalyje nurodyti BPK 303 straipsnio 5 dalyje numatytą išteisinimo pagrindą. Teismas, priimdamas V. Š. išteisinamąjį nuosprendį, šiuos BPK reikalavimus pažeidė.

Teismas, nurodęs, kuo kaltinamas V. Š. , padarė išvadą, kad neginčijamų įrodymų, jog iš M. B. gautus 78 000 JAV dolerių užvaldė V. Š. , byloje nėra, nenustatyta ir tikroji užvaldytų, jei taip buvo padaryta, pinigų suma, byloje nesurinkta įrodymų ir dėl to, jog V. Š. turėjo išankstinę tyčią užvaldyti M. B. 78 000 JAV dolerių. Tokios teismo išvados rodo, kad teismas, nenustatęs bylos aplinkybių, t. y. – ar buvo padaryta V. Š. inkriminuota veika, ėmėsi spręsti kaltės įrodytumo, nusikaltimo sudėties bei baudžiamojo įstatymo taikymo klausimus.

Teismo išvados dėl V. Š. išteisinimo yra prieštaringos. Iš pradžių teismas nurodė, kad neįrodyta, jog V. Š. dalyvavo padarydamas jam inkriminuotą veiką, vėliau pradėjo abejoti, ar buvo padaryta tokia veika, o po to konstatavęs, kad V. Š. neturėjo tyčios padaryti tokią veiką, nurodė, kad jo veikoje nėra nusikaltimo sudėties. Be to, rezoliucinėje išteisinamojo nuosprendžio dalyje teismas nenurodė išteisinimo pagrindo.

Pagrįsti prokuroro motyvai ir dėl BPK 20 straipsnio bei 305 straipsnio 3 dalies 3 punkto reikalavimų pažeidimo. Iš aprašomosios nuosprendžio dalies matyti, kad teismas įvertino ne visus M. B. ( K.), W. M. , V. P. , K. K. , V. M. parodymus, kurie buvo ištirti teisiamajame posėdyje, o posėdžio metu perskaityti Ž. L. parodymai nuosprendyje visiškai neaptarti ir neįvertinti.

Šie BPK pažeidimai sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą, todėl laikytini esminiais. Kadangi byla nebuvo nagrinėta apeliacine tvarka, teismo nuosprendis naikinamas ir V. Š. byla perduodama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 3 punkto,

n u t a r i a :Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2003 m. spalio 16 d. nuosprendį ir perduoti V. Š. bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.
Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.60892 sekundės -