Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13579: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl BPK 62, 63 straips­nių tai­ky­mo

B3-312                                                                   2004 m.
va­sa­rio 26 d.

Klau­si­mas. Ar pa­gal BPK 62 ir 63 straips­nių nuo­sta­tas
iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jui ga­li bū­ti skun­džia­mi iki­teis­mi­nio ty­ri­mo
pa­rei­gū­no ar pro­ku­ro­ro, at­lie­kan­čio iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, pro­ce­so
veiks­mai ir nu­ta­ri­mai?
Kon­sul­ta­ci­ja. Pa­gal BPK 62 straips­nio nuo­sta­tas iki­teis­mi­nio
ty­ri­mo tei­sė­jui skun­džia­mi iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­jan­čio
pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mai, ku­riais at­si­sa­ky­ta pa­ten­kin­ti pro­ce­so da­ly­vių
skun­dus dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­rei­gū­no pro­ce­so veiks­mų ir nu­ta­ri­mų
(BPK 62 straips­nio 1 da­lis), pa­gal BPK 63 straips­nio nuo­sta­tas – aukš­tes­nio­jo
pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mai, ku­riais at­si­sa­ky­ta pa­ten­kin­ti pro­ce­so da­ly­vių
skun­dus dėl iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­čio pro­ku­ro­ro veiks­mų ir nu­ta­ri­mų
(BPK 63 straips­nio 1 da­lis), to­dėl šių straips­nių nu­sta­ty­ta tvar­ka iki­teis­mi­nio
ty­ri­mo pa­rei­gū­no ir pro­ku­ro­ro, at­lie­kan­čio iki­teis­mi­nį ty­ri­mą,
pro­ce­so veiks­mai ir nu­ta­ri­mai iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jui ne­skun­džia­mi.

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.65209 sekundės -