Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAM TEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5292: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAMS


Dėl BPK 308 straips­nio tai­ky­mo

B3-316                                                                   2004 m.
va­sa­rio 26 d.

Klau­si­mas. Pa­gal se­no­jo BPK 352 straips­nio 2 da­lį vi­si
esan­tie­ji teis­mo po­sė­džių sa­lė­je, tarp jų ir teis­mo su­dė­tis, nuosp­ren­džio
iš­klau­sy­da­vo sto­vė­da­mi. N-­jo­jo BPK 308 straips­nio 3 da­ly­je nu­sta­ty­ta,
kad vi­si po­sė­džių sa­lė­je esan­tys as­me­nys nuosp­ren­dį iš­klau­so sto­vė­da­mi
(be nuo­ro­dos į teis­mo su­dė­tį). Ar pa­gal nau­jo­jo BPK 308 straips­nio 3
da­lį tei­sė­jas (tei­sė­jai) skel­bia nuosp­ren­dį sė­dė­da­mas (sė­dė­da­mi)
ar sto­vė­da­mas (sto­vė­da­mi)?
Kon­sul­ta­ci­ja. Pa­gal BPK 308 straips­nio 3 da­lį vi­si po­sė­džių
sa­lė­je esan­tys as­me­nys nuosp­ren­dį iš­klau­so sto­vė­da­mi, to­dėl tei­sė­jas
(tei­sė­jai) skel­bia nuosp­ren­dį sto­vė­da­mas (sto­vė­da­mi).

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.45116 sekundės -