Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrEu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5301: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mai
kai ku­rio­se ki­to­se by­lo­se, ku­rio­se bu­vo aiš­ki­na­mos są­vo­kos
„baudžia­ma­sis kal­ti­ni­mas“,
„nu­si­kal­ti­mas“ ir „baudžia­ma­sis pro­ce­sas“
Kon­ven­ci­jos 6 ir 7 straips­nių pras­me

Spren­di­mas by­lo­je ENGEL AND OTHERS v. The
Net­her­lands (Ap­pli­ca­tions nos. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72,
5370/72, jud­ge­ment of 8 Ju­ne 1976).
Spren­di­mas by­lo­je ÖZTÜRK v. Ger­ma­ny (Ap­pli­ca­tion
no. 8544/79, jud­ge­ment of 21 Feb­ru­a­ry 1984).
Spren­di­mas by­lo­je CAMPBELL AND FELL v. The
U-i­ted K-­dom (Ap­pli­ca­tions nos. 7819/77, 7878/77, jud­ge­ment
of 28 Ju­ne 1984).
Spren­di­mas
by­lo­je SALABIAKU v. Fran­ce (Ap­pli­ca­tion no. 10519/83, jud­ge­ment
of 7 Oc­to­ber 1988).

Spren­di­mas
by­lo­je WEBER v. Swit­zer­land (Ap­pli­ca­tion no. 11034/84, jud­ge­ment
of 22 May 1990).
Spren­di­mas
by­lo­je DEMICOLI v. Mal­ta (Ap­pli­ca­tion no. 13057/87,
jud­ge­ment of 27 Au­gust 1991).
Spren­di­mas
by­lo­je BENDENOUN v. Fran­ce (Ap­pli­ca­tion no. 12547/86, jud­ge­ment
of 24 Feb­ru­a­ry 1994).
Spren­di­mas
by­lo­je WELCH v. U-i­ted K-­dom (Ap­pli­ca­tion no. 17440/90,
jud­ge­ment of 09 Feb­ru­a­ry 1995).
Spren­di­mas
by­lo­je JAMIL v. Fran­ce (Ap­pli­ca­tion no. 15917/89, jud­ge­ment
of 08 Ju­ne 1995).
Spren­di­mas
by­lo­je PUTZ v. A-­ria (Ap­pli­ca­tion no. 18892/91, jud­ge­ment
of 22 Feb­ru­a­ry 1996).
Spren­di­mas
by­lo­je GARYFALLOU AEBE v. Gre­e­ce (Ap­pli­ca­tion no. 18996/91,
jud­ge­ment of 24 Sep­tem­ber 1997).
Spren­di­mas
dėl pri­im­ti­nu­mo by­lo­je BROWN v. The U-i­ted K-­dom (Ap­pli­ca­tion
no. 38644/97, de­ci­sion of 24 No­vem­ber 1998).
Spren­di­mas
by­lo­je ESCOUBET v. B-­gium (Ap­pli­ca­tion no. 26780/95, jud­gment
of 28 Oc­to­ber 1999).
Spren­di­mas
dėl pri­im­ti­nu­mo by­lo­je JOĆO JOSÉ BRANDĆO FERREIRA v. Por­tu­gal (Ap­pli­ca­tion
no. 41921/98, de­ci­sion of 28 Sep­tem­ber 2000).
Spren­di­mas
dėl pri­im­ti­nu­mo by­lo­je BLOKKER v. The Net­her­lands (Ap­pli­ca­tion
no. 45282/99, de­ci­sion of 07 No­vem­ber 2000).
Spren­di­mas
by­lo­je T. v. A-­ria (Ap­pli­ca­tion no 27783/95, jud­ge­ment
of 14 No­vem­ber 2000).
Spren­di­mas
dėl pri­im­ti­nu­mo by­lo­je INOCENCIO v. Por­tu­gal (Ap­pli­ca­tion
no. 43862/98, de­ci­sion of 11 Ja­nu­a­ry 2001).
Spren­di­mas
dėl pri­im­ti­nu­mo by­lo­je PORTER v. The U-i­ted K-­dom (Ap­pli­ca­tion
no. 15814/02, de­ci­sion of 8 Ap­ril 2003).
Spren­di­mas
dėl pri­im­ti­nu­mo by­lo­je MOREL v. Fran­ce (Ap­pli­ca­tion no.
54559/00, de­ci­sion of 3 Ju­ne 2003).

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.77138 sekundės -