Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrEu­ro­posŽmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mai TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13574: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
Eu­ro­pos
Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mai ki­to­se by­lo­se dėl Kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lo
Nr. 7  4 straips­nio 1 da­lies (tei­sė ne­bū­ti
du­kart per­se­kio­ja­mam
ar nu­baus­tam
už tą pa­tį tei­sės pa­žei­di­mą (nu­si­kal­ti­mą)

Spren­di­mas
by­lo­je O-­vei­ra v. Swit­zer­land
(Ap­pli­ca­tion no. 00025711/94,
jud­gment of 30 Ju­ly 1998).
Spren­di­mas
by­lo­je MARTE AND ACHBERGER v. A-­ria (Ap­pli­ca­tion
no. 22541/93, jud­ge­ment of 5 M-h 1998).
Spren­di­mas
dėl pri­im­ti­nu­mo by­lo­je PONSETTI and CHESNEL v. Fran­ce (Ap­pli­ca­tions
nos. 00036855/97 and 00041731/98, de­ci­sion of 14
Sep­tem­ber 1999).
Spren­di­mas
by­lo­je R. v. A-­ria (Ap­pli­ca­tion no. 32502/96, jud­ge­ment of
19 De­cem­ber 2000).
Spren­di­mas
by­lo­je S. v. A-­ria (Ap­pli­ca­tion no. 33732/96, jud­ge­ment of
19 De­cem­ber 2000).
Spren­di­mas
by­lo­je EDELMAYER v. A-­ria (Ap­pli­ca­tion no. 33979/96, jud­ge­ment of
19 De­cem­ber 2000).
Spren­di­mas
by­lo­je FREUNBERGER v. A-­ria (Ap­pli­ca­tion
no. 34186/96, jud­ge­ment of 19 De­cem­ber 2000).
Spren­di­mas
by­lo­je W. F. v. A-­ria (Ap­pli­ca­tion
no. 38275/97, jud­ge­ment of 30 May 2002).
Spren­di­mas
by­lo­je SAILER v. A-­ria (Ap­pli­ca­tion
no. 38237/97, jud­ge­ment of 6 Ju­ne 2002).
Spren­di­mas
by­lo­je GOKTAN v. Fran­ce (Ap­pli­ca­tion
no. 33402/96, jud­ge­ment of 2 Ju­ly 2002).

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.65714 sekundės -