Socialinis darbas. 2008, Nr. 7(2) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Socialinis darbas. 2008, Nr. 7(2)
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 29-8-2012

Parsisiųsti

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Sociokultūros – intelektinio kapitalo ir inovacinės politikos – sąveikos paradigma: šiandienos aktualijos
Andreas Hoff. Vidurio ir Rytų Europos šalių gyventojų senėjimas kaip socialinio ekonominio perėjimo prie kapitalizmo padarinys
Arvydas Guogis. Dėl Lietuvos socialinės apsaugos sampratos
Vida Česnuitytė. Matrimonialinės elgsenos strategijos šiandieninėje Lietuvoje: atspindys žiniasklaidoje
Raminta Jančaitytė. Šeimos politikos institucionalizavimas: požiūriai ir vertinimas
Romas Prakapas, Rūta Žilinskienė. Teisinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: pedagogų požiūris
Irena Žemaitaitytė. Vaikų globos namų auklėtinių profesinis informavimas kaip karjeros planavimo veiksnys
Brigita Kairienė, Donalda Ščerbakova. Vaikų patiriamo smurto mokykloje prevencinės galimybės
Jolanta Pivorienė, Renata Jurkonytė. Moksleivių smurtas prieš pedagogus mokyklose
Saulė Raižienė, G. Jarašiūnaitė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų realybės ir fantazijos supratimo sąsajos su šeimos aplinka
Ilona Čėsnienė, Beata Višniak-Bakšienė. Jaunuolių, teisės pažeidėjų, prisipažinimo psichologiniai ypatumai ir jų sąsajos su nusikaltimo motyvacija
Jolanta Sondaitė, Aušra Čechavičienė. Teisėjų, dalyvavusiųjų ir nedalyvavusiųjų mediacijos apmokymo programose, požiūris į mediaciją
Juha Perttula, Rasa Naujanienė, Paulius Godvadas, Jūratė Gudliauskaitė – Godvadė, Gedas Malinauskas, Vytautė Užaitė. Socialinio darbo identiteto tarptautinis akademinis pateikimas
Asta Kiaunytė. Pokyčius patiriantys socialiniai darbuotojai: supervizijos taikymo galimybės
Irena Leliūgienė, Aistė Baronaitė, Živilė Zapolskytė. Prekybos moterimis aukų resocializacijos edukacinės galimybės
Saulius Čaplinskas; Kęstutis Dragūnevičius. Lietuvos AIDS centro narkomanų psichologinės socialinės reabilitacijos bendruomenės rezultatų analizė


Straipsnis iš Socialinis darbas. 2008, Nr. 7(2) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=278