Socialinis darbas. 2009, Nr. 8(1) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Socialinis darbas. 2009, Nr. 8(1)
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 29-8-2012

Parsisiųsti

Vytis Čiubrinskas. Socialinės kultūrinės antropologijos taikymas Lietuvos socialinėje politikoje ir socialinio darbo studijose įgyvendinant multikultūralizmo aspektą
Eugenijus Skietrys, Alvydas Raipa. Viešosios ir privačios partnerystės socialinio poveikio vertinimo teoriniai aspektai
Algis Šileika, Rasa Zabarauskaitė. Skurdas: metodologijos klausimai ir lygis Lietuvoje
Raminta Jančaitytė, Aušra Kolbergytė, Brigita Kairienė. Darbdavių požiūris į mokamo darbo ir šeimos vaidmenų derinimo galimybes Lietuvoje
Vida Kanopienė, Sarmitė Mikulionienė, Tomas Butvilas. Metodologinis pagrindas vertinant suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą procese: Lietuvos atvejis
Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Lietuvos suaugusiųjų ugdymo sistemos ypatumai
Ieva Kuginytė-Arlauskienė, Viktorija Gegužytė. Nepilnamečių socializacijos problemos pataisos įstaigose
Saulė Raižienė, Rasa Pilkauskaitė Valickienė, Oksana Malinauskienė. Mokyklos aplinkos vaidmuo paauglių įsitraukimui į mokyklinę veiklą
Dangolia Kušlevič-Veršekienė, Rūta Pukinskaitė. Paauglių emocinis intelektas: psichosocialinių sunkumų, stresinių gyvenimo įvykių bei demografinių charakteristikų analizė
Ilona Čėsnienė, Rita Bandzevičienė. Jaunuolių pakartotinio nusikalstamo elgesio prognozė: galimybės ir problemos
Alfredas Laurinavičius, Rita Žukauskienė. Pakartotinio smurto prieš sutuoktinę/partnerę rizikos įvertinimo galimybės taikant B-SAFER metodiką
Rita Bandzevičienė, Marija Tamulevičienė. Tyčinio savęs žalojimo reiškiniai pataisos įstaigose
Laura Varžinskienė. Teisinės bazės ypatumai formuojant socialinio darbo profesijos statusą
Alina Petrauskienė, Lina Daunoraitė. Psichosocialinės reabilitacijos poreikio vertinimas: socialinio darbo atvejis
Rita Raudeliūnaitė, Renata Paigozina. Vaikų, gyvenančių globos namuose, socialinių įgūdžių raiškos ypatumai
Anna Vaananen, Juha Perttula, Gedas Malinauskas, Jūratė Gudliauskaitė-Godvadė,


Straipsnis iš Socialinis darbas. 2009, Nr. 8(1) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=280