Socialinis darbas. 2009, Nr. 8(2) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Socialinis darbas. 2009, Nr. 8(2)
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 29-8-2012

Parsisiųsti

Sarmitė Mikulionienė, Irena Žemaitaitytė. Lietuvos besimokančių suaugusiųjų demografinis portretas: LLL2010 tyrimo rezultatai
Jurga Bučaitė-Vilkė. Partnerysčių kūrimo ir viešojo intereso klausimas analizuojant vietos bendruomenes
Julija Moskvina, Daiva Skučienė. Saugumas lanksčioje darbo rinkoje
Vida Česnuitytė, Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė. Vaikų, netekusių tėvų globos arba galinčių ją prarasti, teisių įgyvendinimo problemos Lietuvoje
Jolanta Pivorienė. Vaiko, kaip viešosios informacijos objekto, vaizdavimas internetinėje žiniasklaidoje
V. Živilė Jonynienė. Vaiko teisių įgyvendinimas: mokyklos demokratėjimo rodiklis
Birutė Obelenienė, Kęstutis Pukelis. Lytinio švietimo grėsmės paauglių lytiškumo ugdymuisi bendrojo lavinimo mokykloje
Ligita Šimanskienė, Kęstutis Trakšelys. Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Lietuvos ir JAV švietimo sistemoje
Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Muzikos mokyklos ir bendruomenės sąveikos ypatumai globalizacijos iššūkius patiriančioje visuomenėje
Rita Žukauskienė, Oksana Malinauskienė. Asmenybės bruožų ir vertybių poveikis paauglių prosocialiai orientacijai
Jolanta Sondaitė, Svetlana Vimoncienė. Mokyklų bendruomenės požiūris į mokyklinę mediaciją
Rasa Pilkauskaitė Valickienė, Saulė Raižienė, Rita Žukauskienė. Elektroninių patyčių paplitimas tarp Klaipėdos apskrities vyresniųjų klasių moksleivių
Rita Pukinskaitė, Oksana Maskalkova. Psichologinės gynybos stiliai: psichosocialinio prisitaikymo analizė
Jolanta Sondaitė, Natalija Norvilė. Konflikto su vadovu patyrimo egzistencinė fenomenologinė analizė
Valdonė Indrašienė, Lina Margelienė. Socialinių paslaugų teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje vertinimas
Alina Petrauskienė, Rita Raudeliūnaitė. Studentų mokymosi veiksniai atliekant socialinio darbo praktiką
Odeta Merfeldaitė. Mokinių krizės ir teikiamos sociopsichologinės pagalbos ypatumai


Straipsnis iš Socialinis darbas. 2009, Nr. 8(2) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=281