Socialinis darbas. 2010, Nr. 9(1) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Socialinis darbas. 2010, Nr. 9(1)
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 29-8-2012

Parsisiųsti

Leta Dromantienė. Tarptautinės universitetų asociacijos prezidentas Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaras prof. dr. Juan Ramón de la Fuente
Boguslavas Gruževskis, Algirdas Bartkus. Senatvės pensijos draudimo Lietuvoje netobulumai ir jų sprendimo galimybės
Audrius Bitinas, Arvydas Guogis, Liudmila Migun, Greta Važgytė. Socialinių paslaugų administravimo tobulinimas Lietuvos savivaldybėse: Vilniaus ir Varėnos rajonų atvejų tyrimai
Audronė Pauliukevičiūtė, Alvydas Raipa. Kultūros valdymo socialinis poveikis
Alfonsas Algimantas Mitrikas. Vaiko ugdytinų savybių šeimoje lūkesčiai
Eglė Vileikienė. Lietuvos gyventojų ir policijos pareigūnų požiūris į linkusius nusikalsti nepilnamečius
Natalija Kaminskienė. Teisminė mediacija Lietuvoje. Quo vadis?
Jautrė R. Šinkūnienė, Agata Katkonienė. Socialinių darbuotojų profesinės veiklos motyvacijos veiksniai
Rita Raudeliūnaitė. Judėjimo negalę turinčių moterų dalyvavimo profesinėje veikloje ypatumai
Vilma Žydžiūnaitė, Raimonda Minkutė, Remigijus Bubnys, Rasa Gražulienė. Socialinio darbuotojo vaidmuo antrinėje narkomanijos prevencijoje laisvės atėmimo vietose: reabilitacinė grupė, kaip antrinis socialinis tinklas
Odeta Merfeldaitė. Vaiko teisių apsaugos grupės veiklos organizavimas seniūnijoje
Brigita Kairienė, Lilijana Jekaitytė. Vaiko interesų įgyvendinimas santuokos nutraukimo proceso metu
Valdonė Indrašienė, Violeta Suboč. Mokinių mokymosi motyvacijos silpnėjimo veiksniai
Irena Leliūgienė, Giedrė Simonavičiūtė. Pedagoginis tėvų švietimas kaip sėkmingos vaikų socializacijos prielaida
Ieva Kuginytė-Arlauskienė, Raselė Jakaitienė. Specialiųjų poreikių turinčių vaikų santykiai su mokyklos bendruomenės nariais
Galina Kavaliauskienė, Irena Darginavičienė. Grįžtamasis ryšys universiteto studijose
Renata Mackonienė, Rita Žukauskienė. Asmenų, padariusių turtinius ir smurtinius nusikaltimus, asmenybės bruožų palyginimas
Arvydas Kuzinas, Ilona Čėsnienė. Vaizdo pateikimo būdo ir žiūrovų emocijų sąveika: mokslinių tyrimų rezultatų analizė
Juozas Kasiulis, Česlovas Garbaliauskas. Trenerių ir sportininkų studentų požiūris į sporto psichologiją bei sporto psichologo darbą


Straipsnis iš Socialinis darbas. 2010, Nr. 9(1) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=282