Socialinis darbas. 2010, Nr. 9(2) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Socialinis darbas. 2010, Nr. 9(2)
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 29-8-2012

Parsisiųsti

Vida Kanopienė, Giedrė Blažytė. Prekybos žmonėmis aukų (re-)integracija į darbo rinką
Hüseyin Gül, Songül Sallan Gül. Skurdas, paramos teikimas ir darbas: Turkijos atvejis
Sofia Almeida Santos, Eunice Macedo. Belgijos, Olandijos, Lietuvos ir Portugalijos moterų balsas: šalių socialinė politika Europoje
Algirdas Monkevičius. Mokymasis visą gyvenimą: kūrybiškumo ir laimės aspektai
Jolanta Pivorienė, Birutė Abeciūnaitė. Individualaus ir grupinio socialinio darbo metodų derinimas dirbant su vaikais iš rizikos šeimų vaikų dienos centruose
Rita Raudeliūnaitė. Socialinio darbo studentų patirtis studijų praktikoje: rašytinių refleksijų analizė
Justinas Sadauskas, Irena Leliūgienė. Socialinio darbuotojo kompetencijos veikti bendruomenėje struktūra
Alina Petrauskienė, Romena Skrickaitė. Socialinio darbuotojo patirtis užtikrinant pacientų teises psichikos sveikatos priežiūroje
Jonas Ruškus, Dainius Žvirdauskas, Viktorija Kačenauskaitė. Interneto vartojimo grėsmių suvokimas ir patirtis: moksleivių viktimizacijos prielaidos
Odeta Merfeldaitė, Valdonė Indrašienė. Mokyklos vadovo vaidmuo, užtikrinant teikiamų švietimo paslaugų kokybę
Asta Railienė, Loreta Žadeikaitė. Socialinės pedagogikos studijų programos, skirtos profesijos patarėjo kompetencijoms ugdyti, ekspertinis vertinimas
Romas Prakapas, Brigita Kairienė. Suaugusiųjų, siekiančių pradinio ir pagrindinio išsilavinimo, dalyvavimas formaliajame ugdyme
Eunice Macedo. Naujų Europos kelių paieška? Tarptautinė mokymosi patirtis
Viktorija Mažeikienė, Giedrė Valūnaitė-Oleškevičienė, Galina Kavaliauskienė. Savarankiškas ir kūrybingas mokinys anglų kalbos mokymo procese
Brigita Kairienė. Agresyvus tėvų elgesys su savo vaikais: sampratos problema
Saulė Raižienė, Akvilė Bakšytė. Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų perdegimo sindromo, socialinės paramos bei saviveiksmingumo sąsajos
Kristina Banytė, Rūta Pukinskaitė. Jaunuolių prieraišumo stilių, nuostatų į meilę ir jautrumo atstūmimui sąsajos
Oksana Malinauskienė, Rimantas Vosylis, Rasa Erentaitė, Rita Žukauskienė. Vyresniųjų paauglių lyties tapatumo ir tėvų auklėjimo stiliaus ryšiai


Straipsnis iš Socialinis darbas. 2010, Nr. 9(2) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=283