Socialinis darbas. 2011, Nr. 10(2) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Socialinis darbas. 2011, Nr. 10(2)
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 29-8-2012

Parsisiųsti

Asta Railienė. Profesijos patarėjo veiklos profesinio orientavimo sistemoje prielaidos
Laura Ustinavičiūtė, Agata Katkonienė, Irena Žemaitaitytė. Veiksniai, susiję su sėkmingu karjeros planavimu ir profesijos pasirinkimu paauglystėje
Romas Prakapas, Vitalija Čepaitė. Kritinio mąstymo ugdymo galimybės teisinio ugdymo pamokose
Irena Leliūgienė, Roma Terechovienė. Socialinio pedagogo kompetencijų raiška mokykloje
Audronė Juodaitytė. Vaikai kaip tyrimo dalyviai: pasitikėjimo ribos ir tyrėjo etika
Živilė Vilma Jonynienė, Agnė Bartkutė, Tomas Butvilas. Teisinis švietimas kaip prevencinė priemonė prieš patyčias mokyklose: mokinių ir mokytojų sampratos
Daiva Malinauskienė. Vaikų smurtinį elgesį mokykloje skatinantys veiksniai
Stasė Ustilaitė, Ieva Kuginytė – Arlauskienė, Lina Valančiūtė. Pedagogų nuostatos į neįgaliųjų vaikų integraciją bendrojo lavinimo mokyklose
Odeta Merfeldaitė, Jolanta Pivorienė. Vaikų ir pagalbos specialistų požiūris į socializacijos centruose teikiamą pagalbą vaikams
Valdonė Indrašienė, Agata Katkonienė. Pagalbos namuose paslaugų teikimo vertinimas
Alina Petrauskienė, Vida Zabėlienė. Socialinis darbas pirminėje psichikos sveikatos priežiūros institucijoje: paslaugų kokybės aspektai
Raminta Jančaitytė. Pilietinės visuomenės vaidmuo priimant šeimos politikos sprendimus
Daiva Skučienė, Artūras Gataūlinas. Lietuvos socialinio draudimo kompensuojamoji gerovė lyginant su ES šalimis
Viktoras Justickis, Vidminas Dauderys. Verslo psichologo paslaugų poreikis verslo įmonėse
Jelena Šalaj, Rimantas Kočiūnas. Fenomenologinė gyvumo išgyvenimo struktūra: verslo įmonėse dirbančių vadovų patyrimas
Ūla Lunevičiūtė, Rūta Pukinskaitė. Jaunuolių narcisizmo sąsajos su pasiekimų motyvacija
Ilona Kajokienė, Rita Žukauskienė. Paauglių seksualumo patyrimas: teorinė analizė
Asta Tiškutė, Jolanta Sondaitė. Kokybinė studentų ketinimo emigruoti arba planuoti savo ateitį Lietuvoje socialinių ir psichologinių veiksnių analizė


Straipsnis iš Socialinis darbas. 2011, Nr. 10(2) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=284