Socialinis darbas. 2011 Nr. 10(1) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Socialinis darbas. 2011 Nr. 10(1)
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 29-8-2012

Parsisiųsti

Odeta Merfeldaitė, Valdonė Indrašienė. Vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimas savivaldos ir instituciniu lygmenimis
Odeta Merfeldaitė, Jolanta Pivorienė, Rita Raudeliūnaitė. Socializacijos centrų veikla vaikų resocializacijos procese: lyginamoji analizė
Stasė Ustilaitė, Ieva Kuginytė-Arlauskienė, Leticija Cvetkova. Šeimų, auginančių neįgalius vaikus, vidinio ir socialinio gyvenimo pokyčiai
Rita Raudeliūnaitė, Jurgita Urbikaitė. Vaikų globos šeimose ypatumai
Brigita Kairienė, Violeta Purpurovič. Vaiko atskyrimo nuo tėvų praktinio taikymo aspektai
Alina Petrauskienė. Interdisciplininis bendradarbiavimas socialinio darbo praktikoje
Aušra Kolbergytė, Valdonė Indrašienė. Grupinės terapijos elementų taikymo asmenybės saviugdos procese teorinės prielaidos
Asta Railienė. Socialinės pedagogikos studijų studentų požiūris į profesijos patarėjo kompetencijų įgijimą
Jautrė R. Šinkūnienė. Kūrybiškumo aspektai socialiniame darbe
Tomas Mackevičius. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų instituto įgyvendinimas
Alvydas Raipa. Viešojo valdymo evoliucija XX-XXI a. sandūroje: socialinė dimensija
Jurga Bučaitė-Vilkė, Dovilė Motiejūnaitė. Tarpinstitucinės partnerystės ir pilietinio sektoriaus vaidmuo sprendžiant vietos problemas
Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė, Žydrūnas Kulpys. Katalikų sužadėtinių santuokos samprata
Romas Prakapas, Julija Avinaitė. Aktyviųjų mokymo metodų panaudojimas aukštosiose mokyklose teisinio ugdymo paskaitose
Galina Kavaliauskienė. Specialybės anglų kalba Moodle aplinkoje Mykolo Romerio universitete
Viktoras Justickis, Justina Gervytė. Psichologinės pagalbos galimybės vaikams, turintiems emocijų bei elgesio problemų: dialektinės elgesio terapijos efektyvumo analizė
Rasa Pilkauskaitė-Valickienė, Rita Žukauskienė. Prieraišumo mokyklai ir atviro diskusijoms klimato klasėje vaidmuo prosocialiam įsitraukimui paauglystėje
Alfredas Laurinavičius, Rita Žukauskienė, Ilona Čėsnienė. Psichopatijos klausimyno atrankos versijos (PCL:SV): psichometriniai rodikliai Lietuvos nuteistųjų imtyje


Straipsnis iš Socialinis darbas. 2011 Nr. 10(1) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=285