LVAT biuletenis Nr. 20 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


LVAT biuletenis Nr. 20
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 9-4-2013

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo svetainė www.lvat.lt
Administracinė Jurisprudencija Nr. 20 (parsisiųsti pdf bylą spausti čia)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas (II dalis)

Turinys
1. Ginčų, kylančių žemės teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarka
541 1.1. Ginčų, kylančių žemės teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarkos teisinis reguliavimas
544 1.2. LVAT praktika, taikant teisės normas, reglamentuojančias išankstinį ginčų, kylančių žemės reformos
teisinių santykių srityje, nagrinėjimą
548 1.3. LVAT praktika, taikant Žemės įstatymo nuostatas, reglamentuojančias ginčų dėl žemės tvarkymo nagrinėjimą

2. Ginčų, kylančių nuosavybės teisių atkūrimo srityje, nagrinėjimo tvarka

550 2.1. Ginčų, kylančių nuosavybės teisių atkūrimo srityje, nagrinėjimo tvarkos teisinis reguliavimas
551 2.2. LVAT praktika, taikant teisės normas, reglamentuojančias išankstinio ginčų, kylančių nuosavybės teisių atkūrimo srityje, nagrinėjimo ne per teismą tvarką
564 3. LVAT praktika, taikant teisės normas, reglamentuojančias ginčų, kylančių statybos teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarką
4. Ginčų, kylančių teritorijų planavimo teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarka
570 4.1. Ginčų dėl teritorijų planavimo nagrinėjimo tvarkos teisinis reguliavimas ir kai kurios LVAT praktikoje suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo nuostatos
574 4.2. LVAT praktika dėl ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, taikant teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės normas, galiojusias iki 2010 m. sausio 1 d.
5. Ginčų, kylančių mokesčių teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarka
575 5.1. Ginčų, kylančių mokesčių teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarkos teisinis reguliavimas
576 5.2. LVAT praktika, taikant teisės normas, reglamentuojančias ginčų, kylančių mokesčių teisinių santykių srityje, nagrinėjimo tvarką
Šiame biuletenyje publikuojama antroji Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo dalis1. Ši apibendrinimo dalis apima LVAT praktiką, susijusią su išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančių teisės normų taikymu ir aiškinimu, sprendžiant administracinius ginčus, kylančius žemės teisinių santykių, nuosavybės teisių atkūrimo, statybos ir teritorijų planavimo bei mokesčių teisinių santykių srityse. Apžvelgiamos bylos, išnagrinėtos nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. Kaip ir pirmoje apibendrinimo dalyje, apibendrintos ir tos iki 2005 m. LVAT išnagrinėtos administracinės bylos, kuriose suformuotos itin reikšmingos teisės normų, susijusių su išankstiniu ginčų nagrinėjimu ne per teismą, taikymo ir aiškinimo taisyklės.


Straipsnis iš LVAT biuletenis Nr. 20 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=297