Socialinis darbas. 2006, Nr. 5(2) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Socialinis darbas. 2006, Nr. 5(2)
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 16-1-2009

Parsisiųsti

Turinys

I. SOCIOLOGIJA
Vida Kanopienė, Sarmitė Mikulionienė. Demografinio senėjimo problemos socialinėje Europos Sąjungos darbotvarkėje
Jūratė Guščinskienė, Gita Kondrotaitė. Socialinės rizikos šeimų problemos: Pagėgių savivaldybės atvejo studija

II. PSICHOLOGIJA
Jolanta Sondaitė. Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis
Viktoras Justickis, Eglė Ramanauskaitė. Vaikų namų globotinio teisinio statuso psichologinis įvertinimas
Loreta Bukšnytė. Prisitaikymo mokykloje sunkumus patiriančio paauglio psichologinė charakteristika
Kristina Samašonok, Rita Žukauskienė, Vytautas Gudonis. Paauglių, gyvenančių globos institucijose ir pilnose šeimose, kognityvinių strategijų ir elgesio bei emocinių problemų ypatumai
Rūta Pukinskaitė. Empatijos ir psichosocialinio funkcionavimo ypatybės paauglystėje
Dorota Frasunkiewicz. Darboholizmas Lenkijos įmonėse naujomis socioekonominėmis sąlygomis

III. ŠVIETIMAS
Irena Žemaitaitytė. Jaunimo nusikalstamumo prevencija: neformaliojo ugdymo aspektas
Algirdas Muliarčikas, Aurelija Morkūnienė. Būsimųjų statutinių pareigūnų – pirmo kurso studentų – ir jų bendraamžių fizinio parengtumo lyginamoji analizė

IV. SOCIALINIO DARBO TEORIJA IR PRAKTIKA
Violeta Ivanauskienė, Laura Varžinskienė. Žmonų, gyvenančių su lėtiniu alkoholizmu sergančiais vyrais, psichosocialinės problemos
Lidija Ušeckienė, Ingrida Baranauskienė. Neregių ir silpnaregių padėtis darbo rinkoje: situacijos ypatumai
Polina Šedienė, Ilona Skridlaitė. Koordinavimo ir įvertinimo fenomenas projekto „Užimtumo centras psichikos problemų turinčiam jaunimui” kontekste
Saulius Čaplinskas. Homoseksualių santykių turinčių vyrų lytinio elgesio ir ŽIV/AIDS žinių tyrimas


Straipsnis iš Socialinis darbas. 2006, Nr. 5(2) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=31