Socialinis darbas. 2007, Nr. 6(1) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Socialinis darbas. 2007, Nr. 6(1)
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 17-1-2009

Parsisiųsti

Turinys

I. SOCIOLOGIJA
Svajonė Mikėnė. Darbo organizavimo modelio pokyčių tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Rūta Žiliukaitė. Savanoriškų organizacijų veiklos efektyvumas: Lietuvos kaimiškųjų bendruomenių organizacijos
Ieva Kuginytė-Arlauskienė, Ieva Deksnytė. Nuteistųjų ir įkalinimo įstaigų darbuotojų konfliktai

II. SOCIALINĖ POLITIKA
Rita Bandzevičienė. Inovacijos socialinėje politikoje ir praktikoje
Gediminas Navaitis. Požiūris į valstybės paramos šeimai veiksmingumą
Aistė Stancikienė. Vidutinio ir priešpensinio amžiaus moterų efektyvaus darbo problemų tyrimas

III. SOCIALINIO DARBO TEORIJA IR PRAKTIKA
Romas Prakapas. Socialinių darbuotojų santykiai su klientais: vertybinis aspektas
Jolanta Pivorienė. Atvejo vadyba socialinio darbo metodikoje
Violeta Ivanauskienė, Laura Varžinskienė. Socialinių darbuotojų profesinių vertybių raiška praktinėje veikloje
Laimutė Žalimienė, Eglė Rimšaitė. Nevyriausybinių organizacijų metamorfozės – nuo labdaringos pagalbos vargšams XVIII amžiuje iki socialinių paslaugų rinkos dalyvio šiuolaikinėje visuomenėje
Gita Kondrotaitė, Tomas Butvilas. Socialinės rizikos šeimose gyvenančių vaikų socializacija: patirtos netekties poveikio jų elgesiui analizė

IV. EDUKOLOGIJA
Audronė Juodaitytė. Vaikystė kaip socialinė negalė: mitologizuoto diskurso konstravimas ir sklaida socialinėje, pedagoginėje realybėje
Viktorija Piščalkienė, Gediminas Merkys, Nijolė Bražienė. Socioedukacinio darbo su vaikais, turinčiais aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, ypatumai: diagnostinės-eksperimentinės studijos rezultatai
Tomas Butvilas. Šeimoje netektį patyrusių vaikų socializacija: edukacinio tyrimo analizė
Galina Kavaliauskienė, Ligija Kaminskienė, Lilija Anusienė. Iššūkiai besimokantiesiems anglų kalbos specialiesiems tikslams: alternatyvusis mokymosi vertinimas bei auditorinės veiklos naudingumas
Vida Rudaitienė. Skoliniai socialiniame diskurse: vartosena ir normos


Straipsnis iš Socialinis darbas. 2007, Nr. 6(1) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=32