Socialinis darbas. 2008, Nr. 7(1) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Socialinis darbas. 2008, Nr. 7(1)
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 17-1-2009

Parsisiųsti

Turinys


I. SOCIALINĖ POLITIKA
Alvydas Raipa, Vainius Smalskys. Socialiniai pokyčiai ir naujos viešojo valdymo sistemos

II. SOCIALINĖ GERONTOLOGIJA
Sarmitė Mikulionienė. Diskriminacija dėl amžiaus: samprata , raiškos formos ir sritys
Sarmitė Mikulionienė. Diskriminacijos dėl amžiaus samprata viešajame diskurse: asmenų, dirbančių viešajame sektoriuje, atvejis
Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Julija Moskvina. Vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimo darbo rinkoje galimybių vertinimas
Rasa Naujanienė. Kliento problemų ypatumai gerontologinio socialinio darbo tyrimuose
Jolanta Pivorienė. Pagyvenusių ir senų žmonių vaidmenų kaita šeimoje
Angelė Danutė Čepėnaitė. Senyvo amžiaus žmonių socialinė aprėptis ir demokratinio pilietiškumo apraiškos
Gražina Rapolienė. Kūnas, tapatumas ir senėjimas
Faustas Stepukonis. Lundo ir Klaipėdos aštuoniasdešimtmečių sveikatos palyginimas

III. PSICHOLOGIJA
Jolanta Sondaitė, Giedrė Meškauskaitė–Šliužienė. Delinkventiškų paauglių ateities tikslai ir baimės

IV. EDUKOLOGIJA
Tomas Butvilas, Alina Juozapaitytė. Šiuolaikinė animacija vaiko pasaulyje

V. SOCIALINIO DARBO TEORIJA IR PRAKTIKA
Vidminas Dauderys, Rita Bandzevičienė. Socialinių paslaugų inovacija: dienos globos centro senyvo amžiaus žmonėms patirtis
Laura Varžinskienė. Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu
Jautrė Ramutė Šinkūnienė, Dalia Savickaitė. Sociokultūrinio darbo dilema
Brigita Kairienė, Natalija Kučinova. Prekyba vaikais: pagalba aukai ir prevencijos galimybės
Justinas Sadauskas. Benamiai, kaip socialinės atskirties grupė
Helga Oberloskamp. Parama jaunimui Lietuvoje ir Vokietijoje: teisės ir praktikos palyginimas


Straipsnis iš Socialinis darbas. 2008, Nr. 7(1) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=34