Administracinių teismų praktika, Administracinių teismų praktika 2006 Nr. 9 : Straipsniai, TP : Administracinių teismų praktika 2006 Nr. 9 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14136: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

Administracinių teismų praktika 2006 Nr. 9

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 15-5-2009

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo svetainė www.lvat.lt

(parsisiųsti pdf bylą spausti čia)

ĮVADAS
I. OFICIALIOJI DALIS
1. Nutartys ir sprendimai
1.1. Dėl norminių administracinių aktų teisėtumo Poskyrio turinys
1.1.1. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamo dokumentų ekspertizės kainų“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-584 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamos dokumentų ekspertizės kainų“ pakeitimo“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 53, 67, 98, 127 straipsniams ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisingumo ir teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsniui, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 6 straipsniui
1.2. Dėl administracinių teisės pažeidimų Poskyrio turinys
1.2.1. Dėl teismo pareigos motyvuoti priimamus sprendimus
1.2.2. Dėl teisės ištaisyti administracinio teisės pažeidimo protokolo klaidas ir pakeisti kaltinimo turinį. Dėl veikų, kuriomis gali būti padaromas ATPK 1723 straipsnyje nurodytas administracinis teisės pažeidimas
1.3. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
1.3.1. Dėl mokesčių teisinių santykių
1.3.1.1. Dėl individualios veiklos požymių
1.3.1.2. Dėl viešųjų asmenų vykdomos veiklos apmokestinimo PVM
1.3.1.3. Dėl sprendimo, kurį priėmus taikytina Mokesčių administravimo įstatymo 118 straipsnio 1 dalies nuostata dėl pakartotinio mokestinio patikrinimo draudimo
1.3.2. Bylos, kylančios iš konkurencijos teisinių santykių
1.3.2.1. Dėl Konkurencijos tarybos tyrimo nutraukimo Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu; dėl pareiškėjo teisės susipažinti su tyrimo medžiaga, kurioje esama konfidencialios informacijos
1.3.2.2. Dėl ginčijamų veikų pripažinimo Konkurencijos įstatymo draudžiamu susitarimu; dėl susitarimo, pasireiškiančio suderintais veiksmais; dėl baudos už konkurencijos pažeidimus skaičiavimo
1.3.2.3. Dėl Konkurencijos tarybos kompetencijos spręsti ginčus, susijusius su dujų tiekimu
1.3.3. Dėl nuosavybės teisių atkūrimo
1.3.3.1. Dėl Vyriausybės atstovo teisės kreiptis į teismą


1.3.3.2. Dėl žemės kaimo vietovėje grąžinimo natūra, kai joje esama pastatų (statinių) ir sudaryta žemės nuomos sutartis
1.3.4. Dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje
1.3.4.1. Dėl institucijos, kurios veiksmais gali būti padaroma žala sulaikant užsienietį
1.3.4.2. Dėl leidimo užsieniečiui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo pagrindų
1.3.5. Ginčai, kilę iš žemės teisinių santykių
1.3.5.1. Dėl savivaldybės institucijos įgaliojimų apimties sprendžiant dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemės sklypą
1.3.6. Kitos ginčo administracinės bylos
1.3.6.1. Dėl Daugiametės finansavimo sutarties (SAPARD) pagrindu sudarytų paramos sutarčių pobūdžio
1.3.6.2. Dėl statybos projekto derinimo 2. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga (2006 m. sausio – birželio mėn.)
2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose Poskyrio turinys
2.1.1 Dėl viešojo administravimo subjektų veiksmais (neveikimu) padarytos žalos (nuostolių) atlyginimo
2.1.2 Dėl savavališkų statybų
2.1.3 Dėl mokesčių, rinkliavų mokėjimo
2.1.4 Dėl administracinių procedūrų rezultatų vertinimo
2.1.5 Dėl darbų saugos teisinių santykių
2.1.6 Dėl Vertybinių popierių komisijos veiklos
2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose Poskyrio turinys
2.2.1 Dėl sutartinių teisinių santykių
2.2.2 Dėl nuosavybės teisinių santykių
2.2.3 Dėl bankroto teisinių santykių
2.2.4 Dėl antstolių procesinių veiksmų
2.2.5 Dėl aukštųjų mokyklų (viešąsias paslaugas teikiančių subjektų) sprendimų
2.2.6 Dėl turto administravimo teisinių santykių
2.2.7 Dėl civilinės būklės aktų įrašų keitimo I
I. METODINĖ DALIS
1. Teismų praktikos administracinėse bylose dėl tarnybinių ginčų apibendrinimas
Poskyrio turinys:
1. Konstituciniai valstybės tarnybos organizavimo principai
2. Valstybės tarnybos santykių reguliavimo skirtingumai
3. Priėmimas į valstybės tarnybą
4. Valstybės tarnautojų karjera
5. Darbo užmokestis
6. Valstybės tarnautojų atsakomybė
7. Valstybės tarnautojų atleidimas iš pareigų pagrindais, nesusijusiais su tarnybinės atsakomybės taikymu
8. Socialinės ir kitos garantijos

2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teismų praktikos departamento parengta aktualių 2006 metų sausio–birželio mėnesį Europos Bendrijų Teisingumo Teismo priimtų sprendimų apžvalga Poskyrio turinys
2.1. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė
2.1.1. 2006 m. kovo 16 d. preliminarus nutarimas byloje Rosmarie Kapferer prieš Schlank&Schick GmbH (C-234/04)
2.2. Bendrijos teisės principai
2.2.1. 2006 m. birželio 27 d. preliminarus nutarimas byloje Traghetti del Mediterraneo SpA prieš Italijos Respubliką (C-173/03) [Didžioji kolegija]
2.3. Apmokestinimas
2.3.1. 2006 m. vasario 21 d. preliminarus nutarimas byloje Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, County Wide Property Investments Ltd prieš Commissioners of Customs & Excise (C-255/02) [Didžioji kolegija]
2.3.2. 2006 m. gegužės 11 d. preliminarus nutarimas byloje Commissioners of Customs & Excise, Attorney General prieš Federation of Technological Industries e.a. (C-384/04)

[ Gryžti į skyrių Administracinių teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.47828 sekundės -