Administracinių teismų praktika, LVAT biuletenis Nr. 19 : Straipsniai, TP : LVAT biuletenis Nr. 19 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14144: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

LVAT biuletenis Nr. 19

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 9-4-2013

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo svetainė www.lvat.lt
Administracinė Jurisprudencija Nr. 19 (parsisiųsti pdf bylą spausti čia)

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas (I dalis)
Turinys
459 1. Bendrosios išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą teisinio reguliavimo nuostatos
461 2. LVAT praktika taikant bendrąsias nuostatas dėl išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarkos
496 3. Išankstinis ginčų nagrinėjimas ne per teismą administracinių ginčų komisijose
504 4. Ginčų dėl socialinės ir sveikatos apsaugos teisinių santykių nagrinėjimo ypatumai
513 5. Ginčų dėl valstybinių pensijų, skiriamų pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą, nagrinėjimo tvarka
514 6. Ginčų dėl atitinkamų registrų veiklos nagrinėjimo ypatumai

522 7. Ginčų, kylančių dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos privalomojo nurodymo, nagrinėjimo tvarka
523 8. Ginčų, kylančių dėl žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, nagrinėjimo tvarka
524 9. Ginčų dėl valstybės tarnybos teisinių santykių nagrinėjimo tvarka
524 10. Ginčų pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą nagrinėjimo tvarka
525 11. Ginčų, kylančių karo tarnybos teisiniuose santykiuose, nagrinėjimo tvarka
527 12. Ginčų dėl prokurorų tarnybos vertinimo bei kvalifikacinių rangų suteikimo nagrinėjimo tvarka
528 13. Ginčų dėl bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų bei sprendimų nagrinėjimas
530 14. Ginčų, kylančių tvarkant asmens duomenis, nagrinėjimo tvarka – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos įgaliojimai
531 15. Ginčų dėl sprendimo, kuriuo panaikintas leidimas laikyti (nešiotis) ginklą, nagrinėjimas
532 16. Ginčų dėl Nacionalinės mokėjimų agentūros sprendimų nagrinėjimo tvarka
533 17. Ginčo dėl prekės tinkamumo žmonių maistui nagrinėjimo tvarka
533 18. Ginčų dėl Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų veiksmų nagrinėjimo tvarka
534 19. Ginčų, kilusių dėl eksperto kvalifikacijos suteikimo, nagrinėjimo tvarka
535 20. Ginčų pagal Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą nagrinėjimo tvarka


[ Gryžti į skyrių Administracinių teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.40156 sekundės -