Administracinių teismų praktika, LVAT biuletenis Nr. 22 : Straipsniai, TP : LVAT biuletenis Nr. 22 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14123: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

LVAT biuletenis Nr. 22

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 9-4-2013

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo svetainė www.lvat.lt

Administracinė Jurisprudencija Nr. 22 (parsisiųsti pdf bylą spausti čia)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant mokesčių administravimą reglamentuojančias teisės
normas, apibendrinimas (II dalis)
Turinys
I. Mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai
422 Delspinigiai
429 Turto areštas
II. Mokestinės nepriemokos priverstinis išieškojimas
437 Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo tvarka
446 Pagalba Europos Sąjungos valstybių narių institucijomis, išieškant skolas
III. Mokestinis patikrinimas
454 Mokestinio patikrinimo samprata
455 Mokestinio patikrinimo procedūrų vykdymas
465 Mokestinio patikrinimo rezultatų įforminimas ir tvirtinimas
472 IV. Mokestinis tyrimas
V. Mokesčių įstatymų pažeidimai ir atsakomybė
476 Mokesčių įstatymų pažeidimas
480 Bauda už mokėtino mokesčio sumažinimą
484 Atleidimas nuo baudos (delspinigių)
494 VI. Dokumentų įteikimas mokesčių mokėtojui
VII. Skundai dėl mokesčių administratoriaus veiksmų
500 Teisė į teisminę gynybą mokestiniuose teisiniuose santykiuose


505 Kai kurie mokesčių bylų nagrinėjimo administraciniuose teismuose ypatumai

Šiame Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir Vyriausiasis administracinis teismas) biuletenyje publikuojama antroji šio specializuoto teismo praktikos, taikant mokesčių administravimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo dalis1.
Kaip ir pirmoje dalyje, pagrindinis dėmesys šiame apibendrinime yra skiriamas Vyriausiojo administracinio teismo praktikai aiškinant ir taikant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63 2243; toliau – ir Mokesčių administravimo įstatymas) nuostatas. Šio teismo jurisprudencija, susijusi su kitų nacionalinei mokesčių teisės sistemai priskiriamų įstatymų ir juos lydinčių
poįstatyminių teisės aktų, taip pat Europos Sąjungos teisės normų taikymu, yra analizuojama tiek, kiek ji apima ar siejasi su Mokesčių administravimo įstatyme numatytomis mokesčių administravimo procedūromis.
Publikuojamoje apibendrinimo antrojoje dalyje apžvelgiama Vyriausiojo administracinio teismo praktika mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo, mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo, mokestinio patikrinimo ir tyrimo, mokesčių įstatymų pažeidimų ir atsakomybės, mokesčių mokėtojo informavimo, ginčų dėl mokesčių administratoriaus veiksmų (neveikimo) bei kitais susijusiais klausimais. Rengiant šį apibendrinimą peržiūrėtos nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. bei kai kurios anksčiau išnagrinėtos administracinės bylos,
kuriose priimtuose galutiniuose sprendimuose suformuotos taisyklės bei pateikiami teisės aiškinimo ir taikymo pavyzdžiai gali būti aktualūs ir šiomis dienomis.[ Gryžti į skyrių Administracinių teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.44617 sekundės -