Socialinis darbas, Socialinis darbas. 2007, Nr. 6(2) : Straipsniai, TP : Socialinis darbas. 2007, Nr. 6(2) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14144: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

Socialinis darbas. 2007, Nr. 6(2)

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 17-1-2009

Parsisiųsti

Turinys

I. SOCIALINIO DARBO TEORIJA IR PRAKTIKA
Lina Majauskienė, Irena Leliūgienė. Mokyklos socialinio pedagogo veikla: bendrieji struktūros komponentai kaip lyginamosios analizės rezultatas
Romas Prakapas. Socialinių darbuotojų veiklos Lazdijų rajono savivaldybėje ypatumai
Irena Žemaitaitytė, Rasa Urbšienė. Meno veiklos, į kurią įtraukiami priklausomybės ligomis sergantys asmenys, ypatumai
Dalia Jurgaitienė, Aistė Stankuvienė. Tėvų ir šeimos įtaka paaugliams vartoti narkotikus

II. VAIKO TEISIŲ APSAUGA
Ilona Čėsnienė. Pranešimas apie prievartą patyrusį vaiką: esamos padėties analizė
Brigita Kairienė, Rasa Žiemienė. Vaiko teisių įgyvendinimo ypatumai šeimoje
Ieva Kuginytė-Arlauskienė, Tomas Butvilas. Paauglių seksualinės prievartos prevencijos prielaidos

Dalė Kabašinskaitė. Vaiko globos reforma: vietinė plėtra Alytaus rajono savivaldybėje 2005–2006 m.

III. SOCIOLOGIJA
Lora Tamošiūnienė. Suaugusiųjų mokymosi dimensijos: aklųjų ir žmonių su regos negalia atvejis
Vida Česnuitytė. Žmonių su regėjimo negalia integracijos į informacinę visuomenę poreikis Baltijos šalyse
Boguslavas Gruževskis, Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė, Vida Česnuitytė. Asmenų, neturinčių pagrindinio išsilavinimo, integracijos į Lietuvos darbo rinką problemos
Vida Česnuitytė. Sociologo įvaizdis Lietuvos visuomenėje: specialistų poreikis ir pasiūla

IV. PSICHOLOGIJA
Laura Rimkutė, Jolanta Sondaitė. Privačiame sektoriuje dirbančių žmonių gyvenimo tikslų analizė
Rasa Pilkauskaitė Valickienė, Andrius Valickas. Darbuotojų ketinimo keisti darbą ir pasitenkinimo darbu sąsajos Lietuvoje
Rūta Baleišienė, Rasa Barkauskienė. Asocialaus elgesio ir saitų su mokykla sąsajos paauglystėje
[ Gryžti į skyrių Socialinis darbas | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.5192 sekundės -