Nemokama ir iš dalies finansuojama teisinė pagalba : D.U.K. : Nemokama ir iš dalies finansuojama teisinė pagalba : D.U.K. :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#15195: Svečiai
#2: Vartotojai
#5721: Registruoti vartotojai

# Milian
# Lana


Jūs čia svečias.
+ registracija

Sponsoriai

D.U.K. (FAQ)

Pagrindinis »» Nemokama ir iš dalies finansuojama teisinė pagalba

Nemokama ir iš dalies finansuojama teisinė pagalba » D.U.K. (FAQ)


Turinio aprašas


Valstybės parama ir nemokama teisinė pagalba, kas tai?

Nemokama teisinė pagalba yra kelių rūšių:

Valstybės finansuojama :
Pirminė teisinė pagalba (priklauso visiems, nepriklausomai nuo turto ir pajamų lygio). daugiau apie tai skaitykite pirminė teisinė pagalba, kas tai?
Antrinė teisinė pagalba (priklauso nuo turto ir pajamų lygio). Daugiau apie tai skaityti Kokių dokumentų reikia norint gauti advokatą.
Nemokama teisinė pagalba asmenims kurių pajamos viršija vyriausybės nustatytus lygius. Daugiau apie tai skaitykite VšĮ NEMOKAMA teisinė pagalba.

Valstybė teikia paramą smurtinių nusikaltimų aukoms (baudžiamosiose bylose) nepriklausomai nuo turto ir pajamų dydžio  (tereikia užpildžius prašymą valstybės finansuojamam advokatui gauti (antrinei teisinei pagalbai gauti) ir prašyme nurodyti, kad esate nukentėjusysis baudžiamojoje byloje bei pridėti prie prašymo tai patvirtinantį dokumentą). Daugiau apie valstybės paramą skaitykite kitoje kategorijoje Valstybės parama smurtinių nusikaltimų aukoms.

Grįžti į pradžią

NEMOKAMA pirminė teisinė pagalba

Nemokama pirminė teisinė pagalba, galima palyginti su pirmąja medicinos pagalba, kuri padeda trumpuoju laikotarpiu, bet gydymo neskiria.
Pirminė teisinė pagalba visais atvejais yra 100 procentų nemokama ir teikiama asmenims nepriklausomai nuo turto ir pajamų.
Pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas.
Ši teisinė pagalba apima ir patarimus dėl ginčo išsprendimo be teismo, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo bei taikos sutarties parengimą. Tačiau naudojantis šia pagalba negalima tikėtis, kad Jūsų interesai bus ginami ir teisme.
Pirminę teisinę pagalbą nemokamai turi teisę gauti visi Lietuvos piliečiai, kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvoje bei kitose ES valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.
Norint gauti pirminę teisinę pagalbą, neprivaloma deklaruoti savo pajamų ir turto. Tereikia kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą. Pirminės teisinės pagalbos adresus galite sužinoti paspaudę čia.
Apie pirminę teisinę pagalbą yra ir video medžiagos:Šiaulių rajono savivaldybės pirminės teisinės pagalbos video ir Vilniaus miesto savivaldybės pirminės teisinės pagalbos video.
Taip pat jus gali dominti TeisesGidas.lt intelektinio remėjo straipsnis IEŠKINIO PADAVIMAS TEISMUI, KĄ TURĖČIAU ŽINOTI?
Redaguota 2013-02-20
Grįžti į pradžią

Antrinė teisinė pagalba

Antrinė teisinė pagalba, jeigu lyginti su medicina, tai po pirminės apžiūros jums paskirtas specialus gydytojas (advokatas) kuris taiko gydymą jūsų problemai spręsti.
Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima  bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu  susijusių išlaidų atlyginimą.
Antrinę teisinę pagalbą asmenys gauna tik tuomet, jei jų turtas ir metinės pajamos neviršija Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti. Tiesa, įstatyme nurodyti asmenys, kuriems antrinė teisinė pagalba teikiama, neatsižvelgiant į jų turtą ir pajamas. Pvz., nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, asmenys, turintys teisę į socialinę pašalpą arba jei jie yra valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaigose ir kai kurie kiti.
Jeigu jums paskiriamas 100 proc. 75 proc. 50 proc. arba 25 proc. valstybės finansuojamas advokatas, tokiu atveju Jūs turite teisę gauti finansavimą atitinkamu procentu ir vykdomojoje byloje (antstolio būtinosios vykdymo išlaidas), jeigu advokatas nustato, kad reikia ekspertizės, tai ir ekspertizės atitinkamą dalį arba atitinkamą dalį susimokėti žyminio mokesčio.
Nuorodų archyve galite rasti nuorodų apie Antrinę teisinę pagalbą (spausti čia).
Atnaujinta 2014-01-13 Parengė intelektinis rėmėjas Vaidotas S.
Grįžti į pradžią

Kada suteikiama antrinė teisinė pagalba?

Kai užpildomas prašymas antrinei teisinei pagalbai gauti per TEISIS.lt sistemą ir pridedami dokumentai patvirtinantis teisę gauti valstybės finasuojamą advokatą pagal turtą ir pajamas arba išimties tvarka neatsižvelgiant į turtą ir pajamas.

Grįžti į pradžią

Kokia yra įprasta tvarka norint gauti antrinę teisinę pagalbą?

Norint gauti advokatą, priklausomai nuo turto ir pajamų reikia pateikti pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti, kad galėtumėte tinkamai ją pateikti rekomenduotina atlikti šiuos veiksmus:
1. Prisijungti per sistemą TEISIS ir pateikti prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos gavimo. Jeigu dirbote reikės pateikti pažymą iš darbdavio apie išmokėtas pajamas Jums į rankas per paskutinius 12 mėnesių.Jeigu gavote išlaikymą(elementus) reikės įvesti į deklaraciją ir minėtas pajamas. Jeigu nomuojate nekilnojamajį ar kitą turtą, tai reikia nurodyti pajamas gautas iš jų).
2. Jeigu turite kilnojamojo ar nekilnojamojo turto ir per paskutinius 12 mėnesių tokį turtą pardavėte reikės pateikti gautų lėšų dydį patvirtinantį dokumentą (pirkimo pardavimo sutartį).

nuo 2024-01-01 galioja tokios pajamos

Kai nėra išlaikytinių, pajamos į rankas turi neviršyti 6688 Eur.
1 išlaikytinis 9187.2 Eur.
2 išlaikytiniai 11686.4 Eur.
3 Išlaikytiniai 14185.6 Eur.
4 Išlaikytiniai 16684.8 Eur.


Pateikti reikia kelių rūšių dokumentus, patvirtinančius jūsų teisę į antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą:
Pirmieji patvirtina, kad Jums gali būti skirtas valstybės finansuojamas advokatas įprasta tvarka(pagal turtą ir pajamas) arba išimties tvarka(neatsižvelgiant į turtą ir pajamas).
Antrieji patvirtina jūsų tapatybę (pasas, tapatybės kortelė, naujos kartos vairuotojo pažymėjimas, neįgaliojo liudijimas, pensininko pažymėjimas, studento pažymėjimas).
Tretieji patvirtina Jūsų išlaikytinių, globotinių skaičių (vaikų gimimo liudijimai, teismo sprendimas paskirti jus globėju ir pan.).
Prie prašymo antrinei teisinei pagalbai turi būti pridedami dokumentai patvirtinantys Jūsų teisę į valstybės finansuojamą advokatą. Taip pat pridedami, reikalavimą pagrindžiantys dokumentai (pvz. ar bandėte ginčą spręsti taikiai).
Norint gauti valstybės finansuojamą advokatą turite pateikti dokumentus patvirtinančius tokia Jūsų teisę, kad dokumentai tinkamai būtų užpildyti ir paruošti, Jums rekomenduotina kreiptis į pirminę teisinę pagalbą savo savivaldybėje pagal gyvenamąją vietą.
Redaguota 2024-01-02. Parengė intelektinis rėmėjas Vaidotas S.
Grįžti į pradžią

Kada yra neatsižvelgiama į turtą ir pajamas?

Prie prašymo antrinei teisinei pagalbai būtina pridėti bent vieną iš žemiau esnačių dokumentų patvirtinančių jūsų teisę į antrinę (procesinę) teisinę pagalbą.
Visais atvejais skiriamas 100 procentų valstybės finansuojamas advokatas jeigu patenkate pagal įstatymą į bent vieną iš šių kategorijų.
Jeigu turite išimtį patvritinantį dokumentą prašyme atitinkamoje skiltyje reikia nurodyti nurodyti žodį TAIP ir užpildę prašymą pridėti minimą dokumentą. Jeigu neturite dokumento tiesiog rašote žodelį NE.
Esate asmuo, kuriam Baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnis nustato būtiną gynėjo dalyvavimą. Dokumentai:  Ikiteisminio  tyrimo  pareigūnas, prokuroras motyvuotu nutarimu ar  teismas motyvuota nutartimi turi teisę pripažinti, kad gynėjo dalyvavimas  būtinas  ir  kitais  atvejais, jeigu, jų nuomone, be gynėjo  pagalbos  įtariamojo  ar  kaltinamojo  teisės  ir teisėti interesai nebūtų reikiamai ginami.
Esate nukentėjusysis (-ioji) dėl nusikaltimo atsiradusios žalos atlyginimo byloje Dokumentas nutarimas kuriuo pripažįstamas esate nukentėjusiuoju baudžiamojoje byloje arba ikiteisminiame tyrime. Atitinkamą dokumentą gali išduoti ikiteisminį tyrimą atliekanti institucija arba prokuroras.
Gaunate socialinę pašalpą. Dokumentas: pažyma iš socialinio skyriaus, kad esate socialinės pašalpos gavėjas.
Esate išlaikomas (-a) stacionarioje globos įstaigoje. Dokumentas išduotas pačios įstaigos ir patvirtinantis, kad  jūs ten išlaikomas.
Jums nustatytas sunkus neįgalumas arba esu pripažintas (-a) nedarbingu (-a), 25 proc. ir  mažesnis darbingumas. Dokumentas neįgaliojo pažymėjimas
Esate asmens, kuriam nustatytas sunkus neįgalumas arba kuris yra pripažintas nedarbingu,  globėjas (-a) (rūpintojas(-a)). Dokumentai gali būti: teismo sprendimas ar nutartis ar kitas dokumentas, kuriame nurodoma, kad esate globėja ar rūpintoja.
Dėl objektyvių priežasčių  negalite disponuoti  savo turtu ir lėšomis ir dėl to mano turtas ir metinės pajamos, kuriais galiu laisvai disponuoti, neviršija Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti. Dokumantai gali būti antstolio uždėtas areštas ant viso jūsų turimo turto, taip pat reikia patvirtinančio dokumento, koks jūsų turtas, tam tinka metinė deklaracija už paskutinius 12 mėnesių. Kitu atveju gali būti darbdavio pažyma, kad jis jums skolingas ir yra nurodyta kiek laiko neišmoka atlyginimo).
Sergate sunkia psichikos liga (sveikatos priežiūros įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad asmuo serga sunkia psichikos liga).
Esate asmens, kuris serga sunkia psichikos liga, globėjas (-a) (rūpintojas (-a). Dokumentas: teismo sprendimas ir sveikatos priežiūros įstaigos pažyma kad asmuo serga sunkia psichikos liga. Dažniausiai suteikiama antrinė teisinė pagalba globojamojo asmens interesams ginti.
Esate sukakęs (-usi) senatvės pensijos amžių ir man yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis Dokumentas neįgalumo pažymėjimas.
Esate asmens, kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis, globėjas(-a) (rūpintojas (-a)) Dokumentas: teismo sprendimas ar kitos įgaliotos institucijos išduotas tai patvirtinantis dokumentas ir dokumentas, kad asmeniui suėjęs senatvės pensijos amžius (pensininko pažymėjimas) bei neįgaliojo pažymėjimas.
Esate skolininkas (-ė) vykdomajame procese ir išieškoma iš  paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame gyvenate
Esate nepilnamečio vaiko įstatyminis atstovas (-ė) ir sprendžiamas nepilnamečio vaiko iškeldinimo klausimas
Esate nepilnametis vaikas, nesudaręs santuokos ir nesu teismo pripažintas visiškai veiksniu (emancipuotu)
Dokumentas tapatybę patvirtinantis dokumentas
Esate asmuo, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, byloje dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu
Kreipiatės dėl gimimo registravimo
Kitais Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatyti atvejais 

1. Lietuvos Respublikos ir Armėnijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 2005-01-18, Valstybės Žinios , 2005, Nr.: 7 -189
2.   Lietuvos Respublikos ir Azerbaidžano Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 2002-07-26, Valstybės Žinios , 2002, Nr.: 75 -3217
3.   Lietuvos Respublikos ir Uzbekistano Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 1997-11-07, Valstybės Žinios , 1997, Nr.: 101 -2552
4.  Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 1998-06-03, Valstybės Žinios , 1998, Nr.: 51 -1399
5.  Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 1994-11-25, Valstybės Žinios , 1994, Nr.: 91 -1767
6.  Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 1995-03-03, Valstybės Žinios , 1995, Nr.: 19 -440
7.  Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose 1994-02-23, Valstybės Žinios , 1994, Nr.: 14 -234 8.  Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių 1994-04-15, Valstybės Žinios , 1994, Nr.: 28 -492
9.  Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 1994-06-08, Valstybės Žinios , 1994, Nr.: 43 -779
10.  Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 1995-02-10, Valstybės Žinios , 1995, Nr.: 13 -296
Redaguota 2013-03-19

Grįžti į pradžią

Kiek ta 50 proc. valstybės finansuojama teisinė pagalba gali man kainuoti, kas ją sudaro?

Antrinės teisinės pagalbos advokatų atlyginimus nustato Lietuvos Vyriausybės  nutarimas "Dėl advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių"  Viena advokato darbo valanda įkainuota keturiasdešimčia litų.
Pvz. preliminari kaina dėl praleistų terminų atstatymo paveldėjimui priimti yra Ypatingoji teisena, o minėtu teisės aktu nustatyta 24. 3. 1.2. kitos ypatingosios teisenos bylos – 400lt (10 valandų); Vadinasi gali tekti sumokėti 50 procentų minimos sumos. Tačiau gali reikėti sumokėti ir mažiau arba daugiau jeigu byla sudėtinga.Advokatams apmokama yra pagal faktiškai sugaištą laiką.
Ištrauka iš 2011 metų ataskaitos apie antrinės teisinės pagalbos teikimo įkainius
Nuolat antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato vidutinė vienos civilinės-administracinės bylos kaina svyravo nuo 641,1 Lt (Klaipėdos Tarnyboje) iki  323,78 Lt (Šiaulių tarnyboje).  Didžiausia vienos
baudžiamosios bylos kaina buvo Klaipėdos Tarnyboje (272,08 Lt), mažiausia baudžiamosios bylos kaina buvo Šiaulių Tarnyboje (195,9 Lt).
2011 m. vidutinė nuolat antrinę teisinę pagalbą civilinėse-administracinėse bylose teikiančių advokatų
bylos kaina buvo  530,97 Lt (11,13 Lt mažesnė nei 2010 m.), vidutinė nuolat antrinę teisinę pagalbą
baudžiamosiose bylose teikiančių advokatų bylos kaina buvo 243,8 Lt (9,9 Lt mažesnė nei 2010 m.).

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
19 straipsnis. Antrinės teisinės pagalbos teikimo ypatumai apmokant 50 procentų išlaidų
1. Prašyme suteikti antrinę teisinę pagalbą turi būti nurodytas pareiškėjo sutikimas apmokėti antrinės teisinės pagalbos išlaidas, jeigu būtų nustatytas antrasis jo turto ir pajamų lygis. Kai prašymą padeda užpildyti ar užpildo valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantys asmenys, pareiškėjui turi būti išaiškinta jo pareiga šio įstatymo nustatyta tvarka apmokėti 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir jis supažindintas su galima preliminaria išlaidų suma, apskaičiuojama pagal Vyriausybės nustatytus advokatams už antrinės teisinės pagalbos prireikus teikimą mokamo užmokesčio dydžius.
2. Jeigu apmokama 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, pareiškėjas apmoka likusius 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, susijusių su gynyba ir atstovavimu bylose, gavęs tarnybos pranešimą. Tarnyba pranešime pareiškėjui nurodo mokėtiną antrinės teisinės pagalbos išlaidų sumą, sąskaitą, į kurią jis turi šią sumą mokėti, ir mokėjimo terminą.
3. Pareiškėjas šio straipsnio 2 dalyje nurodytas išlaidas sumoka per tarnybos nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Jeigu jis šio straipsnio 2 dalyje nurodytų išlaidų nesumoka, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu apmokama 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, pareiškėjas apmoka 50 procentų kitų bylinėjimosi išlaidų (išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu) laikydamasis proceso įstatymų nustatytų terminų ir tvarkos.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1492, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 50-1841 (2008-04-30)
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad pinigus kuriuos turėtumėte sumokėti antrinei teisinei pagalbai galite prisiteisti iš kaltininko dėl kurio buvote priversti kreiptis į teismą. Turėkite omenyje, kad teismai mėgsta laikytis Teisingumo ministro įsakymo „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ ir jeigu suma viršytų tose rekomendacijose nurodytas priteisiamasias sumas, teismas gali priteisti ne visą, o tik dalį bylinėjimosi išlaidų. Paprastai Antrinės teisinės pagalbos advokatų išlaidos neviršyja šios sumos.
Atnaujinta 2013-02-17. Parengė VšĮ Valetudo grupė

 

Grįžti į pradžią

Kaip sumokėti mažiau, kai pretenduojate tik į 50 procentų valstybės finansuojamų išlaidų?

Ne visais atvejais reikia sumokėti būtent tiek kiek Vyriausybės nutarime numatyta, atkreipiame dėmesį, kad antrinei teisinei pagalbai mokate už  sugaištų darbo valandų kiekį. t.y. už tiek, kiek advokatas sugaišo.
Žinoma jeigu nenorite rizikuoti galite susirasti kompetetingą teisininką, kuris sutiks jums surašyti pareiškimą ar ieškinį už mažesnę kainą ir kainą įtvirtinti sutartyje. Konsultacijoms ir ieškinio ar pareiškimo surašymui nebūtinas advokatas. Advokatas būtinas tik tuo atveju jeigu norite, kad advokatas jus atstovautų teismo proceso metu. Rašytinio proceso metu advokatas taip pat nebūtinas. Su kiekvienu teisininku ieškinio ir  (ar) pareiškimo surašymo kainą ir sąlygas galite aptarti individualiai, o atstovavimą teisme atskirai.
Jeigu pageidaujate, kad jus atstovautų advokatas žodinio proceso metu teisme, tokiu atveju rekomenduojame, kad nuo pradžios iki pabaigos ieškinio ir (ar) pareiškimo surašymą atliktų tas pats asmuo.
Be minėtų galimybių sutaupyti pinigus, galima taupyti ir kaitaip, nes ne visais atvejais būtinas advokatas, norint, kad jus atstovautų teisme, galima kreiptis ir į advokatų padėjėjus (advokatų padėjėjų sąrašas www.advoco.lt), taip pat, jeigu byla nagrinėtina administraciniame teisme, užtenka ir bet kurio aukštajį teisinį išsilavinimą turinčio asmens  atstovavimo, ar pareiškimo surašymo.
Taip pat jus gali dominti TeisesGidas.lt intelektinio remėjo straipsnis IEŠKINIO PADAVIMAS TEISMUI, KĄ TURĖČIAU ŽINOTI?
Redaguota 2012-05-09

Grįžti į pradžią

Antrinės teisinės pagalbos išlaidos

Apskaičiuojant preliminarias antrinės teisinės pagalbos išlaidas už advokato darbą, susijusį su gynyba ir atstovavimu bylose, procesinių dokumentų rengimu, pagrindu imami Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklėse stadijai ar procesiniam veiksmui nustatyti maksimalūs dydžiai. TAČIAU svarbu atkreipti dėmesį, kad išlaidos gali būti didesnės atsižvelgiant į faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką, kuris dažniausiai gali būti didesnis, jei byla yra sudėtinga, didelės apimties, advokatui reikia atlikti papildomus veiksmus, surinkti įrodymus, bylos nagrinėjimas vyksta kitame mieste. Preliminariai įsivertinant šias išlaidas reikia turėti omenyje, kad advokato vienos profesinio darbo valandos užmokesčio dydis yra 13 € .  
Pateikiame aktualiausią informaciją:
Civilinėse bylose:
1. taikus ginčo išsprendimas nesikreipiant dėl ginčo į teismą – 104 € (8 valandos);
2. privalomas išankstinis ginčo sprendimas ne teisme – 104 € (8 valandos);
3. procesas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo (atskirojo skundo) parengimas:
3.1. ypatingoji teisena:
3.1.1. bylos dėl teismo leidimų išdavimo ar faktų patvirtinimo ir kitos bylos, kurios pagal įstatymus nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka, – 39 € (3 valandos);
3.1.2. kitos ypatingosios teisenos bylos – 130 € (10 valandų);
3.2. bylos dėl teismo įsakymų išdavimo – 39 € (3 valandos);
3.3. dokumentinio proceso bylos – 91 € (7 valandos);
3.4. santuokos nutraukimo bylos, kuriose nėra ginčo, – 91 € (7 valandos);
3.5. pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo parengimas –26 € (2 valandos);
3.6. kitos ginčo teisena nagrinėjamos bylos – 273 € (21 valanda):
3.6.1. dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų pirmosios instancijos teismui parengimas – 104 € (8 valandos);
3.6.2. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 78 € (6 valandos);
3.6.3. apeliacinio skundo parengimas – 91 € (7 valandos);
4. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 91 € (7 valandos);
5. kasacinio skundo parengimas ir atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 130 € (10 valandų):
5.1. kasacinio skundo parengimas – 104 € (8 valandos);
5.2. atstovavimas kasacinės instancijos teisme –26 € (2 valandos);
6. fizinio asmens bankroto bylos – 156 € (12 valandų):
6.1. pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą parengimas ir atstovavimas teisme – 104 € (8 valandos);
6.2. fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano parengimas – 52 € (4 valandos);
7. proceso atnaujinimas – 78 € (6 valandos);
8. vykdymo procesas – 91 € (7 valandos);
9. kiti prašymai (prašymas išaiškinti teismo sprendimą ir panašiai) – 39 € (3 valandos).
Administracinėse bylose:
1. administracinės bylos dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, – 442 € (34 valandos):
1.1. išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka – 78 € (6 valandos);
1.2. administracinių bylų nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo parengimas – 14 UBD (14 valandų):
1.2.1. procesinių dokumentų parengimas pirmosios instancijos teismui – 91 € (7 valandos);
1.2.2. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 52 € (4 valandos);
1.2.3. apeliacinio skundo parengimas – 39 € (3 valandos);
1.3. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 39 € (3 valandos);
1.4. atskirojo skundo parengimas –13 € (1 valanda);
1.5. proceso atnaujinimas – 52 € (4 valandos);
1.6. vykdymo procesas – 78 € (6 valandos);
2. administracinių nusižengimų bylos – 28 UBD (28 valandos):
2.1. administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas ne teismo tvarka ir skundo dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje parengimas – 104 € (8 valandos):
2.1.1. administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas ne teismo tvarka – 39 € (3 valandos);
2.1.2. skundo dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje parengimas – 65 € (5 valandos);
2.2. administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme ir skundo dėl teismų nutarimų (nutarčių), priimtų nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas pirmąja instancija, parengimas – 104 € (8 valandos):
2.2.1. administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme – 65 € (5 valandos);
2.2.2. skundo dėl teismų nutarimų (nutarčių), priimtų nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas pirmąja instancija, parengimas – 39 € (3 valandos);
2.3. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme –26 € (2 valandos);
2.4. vykdymo procesas – 78 € (6 valandos);
2.5. proceso atnaujinimas – 52 € (4 valandos).
Baudžiamosiose bylose:
1. tyčiniai labai sunkūs ir tyčiniai sunkūs nusikaltimai – 624 € (48 valandos):
1.1. ikiteisminis tyrimas – 143 € (11 valandų);
1.2. bylos procesas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo parengimas – 273 € (21 valanda):
1.2.1. bylos procesas pirmosios instancijos teisme – 15 UBD (15 valandų);
1.2.2. apeliacinio skundo parengimas – 78 € (6 valandos);
1.3. gynyba apeliacinės instancijos teisme – 104 € (8 valandos);
1.4. kasacinio skundo parengimas ir atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 104 € (8 valandos):
1.4.1. kasacinio skundo parengimas – 65 € (5 valandos);
1.4.2. atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 39 € (3 valandos);
2. tyčiniai apysunkiai ir tyčiniai nesunkūs nusikaltimai – 32 UBD (32 valandos):
2.1. ikiteisminis tyrimas – 65 € (5 valandos);
2.2. bylos procesas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo parengimas – 15 UBD (15 valandų):
2.2.1. bylos procesas pirmosios instancijos teisme – 130 € (10 valandų);
2.2.2. apeliacinio skundo parengimas – 65 € (5 valandos);
2.3. gynyba apeliacinės instancijos teisme – 52 € (4 valandos);
2.4. kasacinio skundo parengimas ir atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 104 € (8 valandos):
2.4.1. kasacinio skundo parengimas – 78 € (6 valandos);
2.4.2. atstovavimas kasacinės instancijos teisme –26 € (2 valandos);
3. neatsargūs nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai – 299 € (23 valandos):
3.1. ikiteisminis tyrimas – 65 € (5 valandos);
3.2. bylos procesas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo parengimas – 130 € (10 valandų):
3.2.1. bylos procesas pirmosios instancijos teisme – 91 € (7 valandos);
3.2.2. apeliacinio skundo parengimas – 39 € (3 valandos);
3.3. gynyba apeliacinės instancijos teisme – 39 € (3 valandos);
3.4. kasacinio skundo parengimas ir atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 65 € (5 valandos):
3.4.1. kasacinio skundo parengimas – 39 € (3 valandos);
3.4.2. atstovavimas kasacinės instancijos teisme –26 € (2 valandos);
4. atstovavimas nukentėjusiojo, civilinio ieškovo interesams baudžiamojoje byloje – 403 € (31 valanda):
4.1. civilinio ieškinio ir kitų procesinių dokumentų baudžiamojoje byloje rengimas – 78 € (6 valandos);
4.2. atstovavimas ikiteisminiame tyrime – 52 € (4 valandos);
4.3. atstovavimas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo parengimas – 156 € (12 valandų):
4.3.1. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 91 € (7 valandos);
4.3.2. apeliacinio skundo parengimas – 65 € (5 valandos);
4.4. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 52 € (4 valandos);
4.5. kasacinio skundo parengimas ir atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 65 € (5 valandos):
4.5.1. kasacinio skundo parengimas – 39 € (3 valandos);
4.5.2. atstovavimas kasacinės instancijos teisme –26 € (2 valandos);
5. privataus kaltinimo bylos – 14 UBD (14 valandų):
5.1. skundo (pareiškimo) parengimas – 78 € (6 valandos);
5.2. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 52 € (4 valandos);
5.3. apeliacinio skundo parengimas –26 € (2 valandos);
5.4. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme –26 € (2 valandos);
6. baudžiamosios bylos atnaujinimas – 52 € (4 valandos);
7. sprendžiant su nuosprendžio vykdymu susijusius klausimus, už kiekvieną tokį klausimą – 39 € (3 valandos).
*Už kriminalinės žvalgybos subjektų veiksmų apskundimą mokama 78 € (6 valandos).
*Už antrinę teisinę pagalbą sprendžiant teismo įpareigojimų pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą skyrimo klausimą ir sprendimo, kuriuo paskirti teismo įpareigojimai, apskundimą mokama 52 € (4 valandos).
*Už antrinę teisinę pagalbą sprendžiant asmens išdavimo iš Lietuvos Respublikos (ekstradicijos) arba perdavimo Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui ar pagal Europos arešto orderį klausimą mokama 78 € (6 valandos).
* Už antrinę teisinę pagalbą vykdant užsienio valstybių įstaigų ir tarptautinių organizacijų prašymus atlikti proceso veiksmus pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 67 straipsnį mokama 26 € (2 valandos).
* Už antrinę teisinę pagalbą teisme sprendžiant priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo klausimą mokama 39 € (3 valandos).
* Už antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, nagrinėjamose pagreitinto proceso tvarka, mokama 39 € (3 valandos).
Kitos su bylomis susijusios išlaidos:
Kitos išlaidos, kurias gali tekti Jums apmokėti, dažniausiai priklausys nuo konkrečios bylos aplinkybių. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų praktikoje dažniausiai apmokamos šios išlaidos:
Ekspertizių išlaidos. Ekspertizės išlaidų dydis priklausys nuo konkrečios ekspertizės, kurią būtina atlikti Jūsų byloje, rūšies. Iš anksto šias išlaidas paskaičiuoti būtų labai sudėtinga, todėl norėdamas įsivertinti galimas išlaidas galėtumėte susisiekti su tos rūšies ekspertizes atliekančiais teismo ekspertais ar teismo ekspertizės įstaigomis.
Dažniausiai valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų veikloje tenka apmokėti DNR giminystės nustatymo ekspertizės išlaidas, kurių dydis svyruoja nuo 330 iki 450 € (priklauso nuo skubos ir sudėtingumo).
Vykdymo proceso išlaidos. Vykdymo procese apmokamos būtinosios vykdymo išlaidos, kurios apskaičiuojamos atsižvelgiant į Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352, nuostatas.
Vertimo išlaidos. Su šiomis išlaidomis dažniausiai susiduriama, jeigu asmeniui bendraujant su advokatu reikalingos vertėjo paslaugos, taip pat tais atvejais, kai reikia versti teismui teikiamus dokumentus į lietuvių kalbą. Išlaidų dydžiai priklauso nuo to, iš kokios kalbos turi būti atliktas vertimas. Jeigu Jums tai aktualu, dėl preliminarios išlaidų sumos galite kreiptis į konkrečią valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.
Informaciją atnaujino 2017-11-14 intelektinis rėmėjas Vaidotas S.
Grįžti į pradžią

Ar galiu gauti teisinę pagalbą išvykęs iš Lietuvos kitoje ES valstybėje?

Praktiškai visose Europos Sąjungos valstybėse galite gauti valstybės finansuojamą teisinę pagalbą.
Daugiau informacijos apie teisinės pagalbos teikimą ES valstybėse galite skaityti čia.

Jeigu gyvenate Lietuvoje,o byla yra kitoje ES valstybėje(išskyrus Daniją) ir susijusi su vaiko teisėmis (gyvenamosios vietos, išlaikymo išieškojimo ir(ar) bendravimo tvarkos nustatymo), tuomet galima gauti teisinę pagalbą ir Lietuvoje pasikreipus į Sodrą.
2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamentas 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 4/2009), numato, kad asmenys kreipiasi į kitos šalies kompetentingas institucijas per šalių narių paskirtas centrines institucijas, kurios konsultuoja, padeda parengti dokumentus, patikrina informacijos teisingumą, pasirūpina dokumentų vertimu į reikiamą kalbą ir persiunčia kitos ES valstybės narės centrinei institucijai, bendradarbiauja su ja keičiantis informacija dėl bylų proceso eigos.
Pagal Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių ES ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo 2008-11-13 d. Nr. X-1809 91 skirsnio 315 straipsnio 2 dalį, Lietuvoje centrinės institucijos funkcijas, kai asmenų prašymai yra susiję su jaunesnių nei 21 metų asmenų išlaikymo prievolėmis, atsirandančiomis dėl tėvų ir vaikų santykių, nuo 2018 m. balandžio 1 d. atlieka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Asmenys turi teisę kreiptis dėl teisinės pagalbos kitoje ES narėje kreipdamiesi į centrinę instituciją (SODRĄ) arba jos artimiausią filialą, kur būtų padėta užpildyti teisinės pagalbos kitoje ES valstybėje narėje forma (2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje 58 str. 3 d.).
Atnaujinta 2018-11-04.
Grįžti į pradžią

TEISĖS GIDAS IR NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA

Teisės gido NEMOKAMA teisinė pagalba, tai informacijos pateikimas kaip pasinaudoti  nemokamą teisinę pagalbą, o taip pat dažniausiai pasitaikančių bylų (atvejų) aptarimas pirminėje teisinėje pagalboje, bei antrinėje teisinėje pagalboje pateikiant konkrečius teismų praktikos pavyzdžius, taip pat ieškinių ir pareiškimų blankus.
Vartotojų paruoštų straipsnių ir ieškinių bei pareiškimų pavyzdžių talpinimas. TeisesGidas.lt esantys atsakymai į klausimus, straipsniai ir kita informacija nėra oficialus teisės aiškinimas. Oficialų teisės aiškinimą gali pateikti tik teisės taikymu užsiimančios institucijos ir Teismų praktika. Norėdami gauti oficialų teisės aiškinimą vertėtų užduoti klausimus raštu arba žodžiu kompetetingoms institucijoms, į užduotus klausimus jos privalo atsakyti. Jeigu jums netinka atsakymas žodžiu (juk išaiškinimo žodžiu nepridėsite prie pasiaiškinimo) galite kreiptis dėl atsakymo pateikimo raštu.

Grįžti į pradžią


[ Grįžti į skyriaus pradžią ]

[ Grįžti į skyriaus pradžią ]
100 naujausių atsakymų

Atsakymus į klausimus rasi čia.


Neatsakyti klausimai
Paveldėjimas i...
Dėl paveldėto...
Dėl žemės sk...
Re: Kreditas
Dėl prašymo r...


Nauji straipsniai
 · Teisinės įdomybės, fak..
 · Bankrutuoti Lietuvoje ar ..
 · Nuosavybės teisės sampr..
 · Valdymas kaip savarankiš..
 · Daiktinės teisės sampra..


Nauji papildymai skyriuje D.U.K (FAQ)
 · Kokia yra įprasta ..
 · Kada suteikiama ant..
 · Kada yra neatsižve..
 · Kaip atpažinti nus..
 · Kokių dokumentų r..

- Puslapio generavimas: 3.95791 sekundės -