del bausmes susvelninimo : ADMINISTRACINĖ, BAUDŽIAMOJI TEISĖ, klausimai/atsakymai .. : Užduok klausimą : del bausmes susvelninimo 

Svetainės meniu


Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5677: Svečiai
#1: Vartotojai
#7466: Registruoti vartotojai

# Moderator


Jūs čia svečias.
+ registracija

Sponsoriai
www.teisesgidas.lt Remėjai

/  Forumų sarašas » Klausimai, atsakymai » ADMINISTRACINĖ, BAUDŽIAMOJI TEISĖ, klausimai/atsakymai ..

     ≡  del bausmes susvelninimo


  
  Atspausdinti temą 

Svetys # 1
laba diena, Bausmių vykdymo kodekso 179 str., galiojęs iki 2012-07-01 numatė bausmės pakeitimą švelnesne(pvz is pataisos namu perkeliant i atvira kolonija). Ar šiuo metu tai yra įmanoma?, kas tai reglamentuoja ir kokia tvarka tai padaryti?
»04.01.13 - 14:00

§tadas91 # 2
Kandidantas į intelektinius rėmėjus
Kandidantas į intelektinius rėmėjus

tadas91

Laba diena.
apie perkėlimą konkrečiai neradau, tačiau tai gal padės.
Bausmių vykdymo kodeksas

50 straipsnis. Arešto bausmės atlikimo vieta
1. Nuteistieji, kuriems paskirtas areštas, šią bausmę atlieka areštinėse.
2. Visas areštas atliekamas vienoje areštinėje. Perkelti nuteistąjį atlikti areštą iš vienos areštinės į kitą leidžiama dėl ligos arba išimtinių aplinkybių, kliudančių nuteistąjį toliau laikyti toje areštinėje. Nuteistųjų perkėlimo iš vienos areštinės į kitą tvarką nustato Areštinių vidaus tvarkos taisyklės. Jas tvirtina Teisingumo ministerija.

176 straipsnis. Atleidimo nuo bausmės atlikimo pagrindai
Nuteistieji atleidžiami nuo bausmės atlikimo šiais pagrindais:
1) atbuvę teismo nuosprendžiu paskirtą bausmės laiką;
2) amnestijos aktu;
3) malonės tvarka;
4) kuriems panaikintas nuosprendis ir nutrauktas ikiteisminis tyrimas;
5) kuriems paskira bausmė, sumažinta iki atlikto bausmės laiko;
6) susirgę sunkia nepagydoma liga, kai teismas priima atitinkamą nutartį;
7) kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais pagrindais.“

BPK 360 straipsnis. Lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų
KEISTA:
2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1862 (nuo 2012 07 01)
(Žin., 2012, Nr. 4-109)

1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse numatytais atvejais klausimus dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimų nagrinėja ir nutartimi išsprendžia bausmės atlikimo vietos apylinkės teismas rašytinio proceso tvarka. Proceso dalyviai į teismo posėdį nešaukiami.
2. Kai nagrinėjamas klausimas dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimo taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, teismas apie paskirtą šio klausimo nagrinėjimo datą praneša nuteistajam ir prokurorui. Prokuroras privalo pateikti atsiliepimą į Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą likus ne mažiau kaip penkioms dienoms iki klausimo nagrinėjimo.
3. Kai nagrinėjamas nuteistojo skundas dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimo netaikyti nuteistajam lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, teismas apie paskirtą šio klausimo nagrinėjimo datą praneša nuteistajam, Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai, bausmę vykdančiai institucijai ir prokurorui. Bausmę vykdanti institucija privalo pateikti teismui nuteistojo asmens bylą, Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija – nurodyti nuteistajam galimas nustatyti auklėjamojo poveikio ar baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 ar 3 dalyje numatytas pareigas ir laiką, per kurį nuteistasis privalėtų įvykdyti paskirtas auklėjamojo poveikio ar baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) pareigas, jeigu būtų priimta nutartis tenkinti nuteistojo skundą ir taikyti jam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, prokuroras – pateikti atsiliepimą į nuteistojo skundą. Šie dokumentai turi būti pateikti likus ne mažiau kaip penkioms dienoms iki klausimo nagrinėjimo teisme.
4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas pranešimas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai nesiunčiamas, kai nagrinėjamas nuteistojo, sutikusio, kad jam būtų taikoma intensyvi priežiūra, skundas dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimo netaikyti nuteistajam lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.
5. Teismas, išnagrinėjęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimus, priima vieną iš šių nutarčių:
1) patvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos;
2) atsisakyti patvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos;
3) atmesti nuteistojo skundą, kai nagrinėjamas klausimas dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimo netaikyti nuteistajam lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos;
4) patenkinti nuteistojo skundą ir taikyti jam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, kai nagrinėjamas klausimas dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimo netaikyti nuteistajam lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.
6. Priėmęs vieną iš šio straipsnio 5 dalies 1 ir 4 punktuose nurodytų nutarčių, teismas kartu nustato nuteistajam Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų komisijos siūlomas jam nustatyti auklėjamojo poveikio ar baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 ar 3 dalyje numatytas pareigas ir laiką, per kurį nuteistasis privalo įvykdyti paskirtas auklėjamojo poveikio ar baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) pareigas, arba paskiria intensyvią priežiūrą. Šios nutarties nuorašai nedelsiant, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiami prokurorui ir nuteistajam.
7. Šio straipsnio 5 dalyje nurodytos teismo nutartys skundžiamos ir skundai nagrinėjami šio Kodekso 364 straipsnyje nustatyta tvarka.
8. Nuteistajam, kuris lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos remiantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsniu, lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygas pakeičia arba lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos panaikina ir nuteistąjį pasiunčia atlikti likusią bausmę nuteistojo gyvenamosios vietos apylinkės teismas probacijos tarnybos teikimu šio Kodekso 362 straipsnyje nustatyta tvarka.

Pastaba 2011 12 22 įstatymu Nr. XI-1861 (Žin., 2012, Nr. 5-138) nustatyta, kad:
– Asmenims, kurie buvo lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, skirti įpareigojimai po įstatymo Nr. XI-1861 įsigaliojimo (2012 07 01) vykdomi, iki sueis laisvės atėmimo bausmės terminas.
– Asmuo, lygtinai atleistas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, įvykdęs teismo paskirtus įpareigojimus ir nepadaręs žemiau numatytų pažeidimų, kai sueina laisvės atėmimo bausmės terminas, laikomas atlikęs bausmę.
– Jeigu asmuo, lygtinai atleistas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, be pateisinamų priežasčių neįvykdo teismo paskirtų įpareigojimų arba pažeidinėja viešąją tvarką, girtauja ar padaro kitų teisės pažeidimų, už kuriuos jam ne mažiau kaip du kartus buvo taikytos administracinės nuobaudos ar drausminio poveikio priemonės, teismas nuteistojo elgesį kontroliuojančios institucijos teikimu įspėja jį, kad gali būti panaikintas lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą. Jeigu įspėtas nuteistasis toliau nevykdo teismo paskirtų įpareigojimų ar daro teisės pažeidimus, teismas nuteistojo elgesį kontroliuojančios institucijos teikimu priima sprendimą panaikinti lygtinį atleidimą nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir vykdyti neatliktą bausmės dalį.
– Asmeniui, lygtinai atleistam nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, per neatliktos bausmės laiką padariusiam naują nusikalstamą veiką, teismas skiria bausmę pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnyje nustatytas taisykles.


dar yra Generalinė prokuratūros 2006-08-07 įsakymas Nr. I-154
Dėl Rekomendacijų dėl prokurorų pozicijos, teismui sprendžiant dėl lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimo švelnesne bausme bei lygtinio paleidimo iš pataisos namų patvirtinimo
»05.01.13 - 18:55 Anketa
  Atspausdinti temą 

Panašios temos
      Tema / Autorius Atnaujinimai Atsakymai Peržiūrėta
® del zenklo
Svetys
22.01.20 14:50
077
® del teismo leidimo ikeisti busta
Svetys
11.09.19 10:24
0179
® Del alimentu isieskojimo
dariakas
01.09.19 18:51
0234
® Del atliekamu darbu bendrose patalpose.
Svetys
17.07.19 14:56
1489
® Del UAB akciju dovanojimo artimam giminaiciui
Vita
25.06.19 14:53
0384
   

Paieška

Raktiniai žodžiai    

[ Išplėstinė paieška ]

Teisės

Jūs galite kurti temas.
Jūs negalite redaguoti savo pranešimus.
Jūs negalite kurti apklausas.
Jūs negalite prisegti prie pranešimo bylas.
Jūs negalite rašyti pranešimus.
Jūs negalite šalinti savo pranešimus.
Jūs negalite balsuoti.
- Puslapio generavimas: 0.31098 sekundės -