Prašymas asmenį pripažinti neveiksniu : Šeimos teisė : Bylų archyvas : TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14335: Svečiai
#0: Vartotojai
#5716: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija


Archyvo pradžia : Ieškiniai, pareiškimai, prašymai, procesiniai dok. : Šeimos teisė :

Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .Prašymas asmenį pripažinti neveiksniu  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PAREIŠKIMAS
DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO NEVEIKSNIU IR GLOBOS NUSTATYMO
(pareiškimo surašymo data ir vieta)
Kreipiuosi į teismą dėl
(nurodyti prašomo pripažinti neveiksniu asmens vardą, pavardę)
pripažinimo neveiksniu ir globos jam nustatymo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 463 straipsnio 1 dalimi, turiu teisę pateikti šį pareiškimą, nes esu
(nurodyti pareiškėjo ryšį su prašomu pripažinti neveiksniu asmeniu).
Neveiksnumas minėtam asmeniui nustatytinas dėl to, kad jis negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Tai patvirtina šios aplinkybės:
(nurodyti aplinkybes, rodančias fizinio asmens psichikos sutrikimą, dėl kurio šis asmuo negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti).
Siekdamas pagrįsti savo prašymą, prie pareiškimo pridedu gydytojo pažymą ir kitus įrodymus apie prašomo pripažinti neveiksniu asmens psichinę būseną. Atsižvelgdamas į tai, kad pagal pacientų teisių ir duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus neturiu teisės gauti kitų medicininių dokumentų, patvirtinančių jo psichinę būseną, prašau teismo juos išreikalauti iš atitinkamų institucijų.
Tik nustačius
(nurodyti prašomo pripažinti neveiksniu asmens vardą, pavardę)
neveiksnumą būtų galima tinkamai apsaugoti jo teises ir teisėtus interesus.
Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 505 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią teismas, priėmęs sprendimą pripažinti pilnametį asmenį neveiksniu, jeigu šis asmuo nėra gydymo, auklėjimo ar globos ir rūpybos institucijoje, privalo savo iniciatyva nustatyti šiam asmeniui globą ir paskirti globėją, nustatytina
(nurodyti prašomo pripažinti neveiksniu asmens vardą, pavardę)
globa ir jam paskirtinas globėjas. Informuoju teismą, kad aš sutinku ir prašau skirti mane jo globėju. Manau, kad sugebėsiu tinkamai vykdyti globėjo pareigas, nes
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
- Puslapio generavimas: 0.53361 sekundės -