Šeimos teisė : Bylų archyvas : Šeimos teisė : Bylos :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#15205: Svečiai
#2: Vartotojai
#5721: Registruoti vartotojai

# Milian
# Lana


Jūs čia svečias.
+ registracija


Archyvo pradžia : Ieškiniai, pareiškimai, prašymai, procesiniai dok. : Šeimos teisė :

Rušiuoti pagal:   Pavadinimą (  ) Datą (  ) Populiarumas (  ) Populiarumą (  )
Šios bylos surušiuotos:


Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO RIBOTAI VEIKSNIU  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PAREIŠKIMAS
DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO RIBOTAI VEIKSNIU IR RŪPYBOS NUSTATYMO
(pareiškimo surašymo data ir vieta)
Kreipiuosi į teismą dėl(nurodyti prašomo pripažinti ribotai veiksniu asmens vardą, pavardę)pripažinimo ribotai veiksniu ir rūpybos jam nustatymo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 463 straipsnio 1 dalimi, turiu teisę pateikti šį pareiškimą, nes esu(nurodyti pareiškėjo ryšį su prašomu pripažinti ribotai veiksniu asmeniu).
Ribotas veiksnumas minėtam asmeniui nustatytinas dėl to, kad jis:(nurodyti aplinkybes, rodančias, kad asmuo piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, narkotikais, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis).
Siekdamas pagrįsti savo prašymą, prie pareiškimo pridedu įrodymus apie prašomo pripažinti ribotai veiksniu asmens būklę. Atsižvelgdamas į tai, kad pagal pacientų teisių ir duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus neturiu teisės gauti medicininių dokumentų, patvirtinančių jo būklę, prašau teismo juos išreikalauti iš atitinkamų institucijų.
Tik nustačius(nurodyti prašomo pripažinti ribotai veiksniu asmens vardą, pavardę)ribotą veiksnumą būtų galima tinkamai apsaugoti jo teises ir teisėtus interesus.
Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 505 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią teismas, priėmęs sprendimą pripažinti pilnametį asmenį ribotai veiksniu, jeigu šis asmuo nėra gydymo, auklėjimo ar globos ir rūpybos institucijoje, privalo savo iniciatyva nustatyti šiam asmeniui rūpybą ir paskirti rūpintoją, nustatytina(nurodyti prašomo pripažinti ribotai veiksniu asmens vardą, pavardę)rūpyba ir jam paskirtinas rūpintojas. Informuoju teismą, kad aš sutinku ir prašau skirti mane jo rūpintoju. Manau, kad sugebėsiu tinkamai vykdyti rūpintojo pareigas, nes(aptarti pareiškėjo moralines ir kitokias savybes, galimybes įgyvendinti rūpintojo funkcijas, santykius su asmeniu, kuriam reikalinga rūpyba, ir kitas turinčias reikšmės aplinkybes).
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.11, 3.239, 3.242, 3.277 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 462-464, 470-473, 491, 505-508 straipsniais, prašau teismo:
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .Dėl leidimo priimti nepilnamečio vardu palikimą  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PRAŠYMAS
DĖL TEISMO LEIDIMO PRIIMTI PALIKIMĄ NEPILNAMEČIO VAIKO VARDU IŠDAVIMO
(prašymo surašymo data ir vieta)
Vadovaudamasis (-iesi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579-582 straipsniais, prašau (-ome) išduoti teismo leidimą priimti palikimą, atsiradusį po palikėjo
(nurodyti: palikėjo vardą, pavardę, asmens kodą, mirties datą)
mirties, nepilnamečio vaiko (globotinio / rūpintinio) vardu:
(nurodyti: vaiko vardą, pavardę, asmens kodą)
vardu pagal antstolio sudarytą apyrašą / be apyrašo (nereikalingą išbraukti).
Paveldimą turtą sudaro:
(nurodyti tinkamą: materialūs ir nematerialūs dalykai (pvz., aprašant nekilnojamąjį turtą, nurodytinas jo adresas ir įrašo registre Nr.), palikėjo reikalavimo teisės ir prievolės, intelektinės nuosavybės objektai, kitos teisės ir pareigos).
Palikėjo kreditoriai yra:
(nurodyti kreditoriaus vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą arba juridinio asmens pavadinimą, buveinės adresą, įmonės kodą, atsiskaitomosios sąskaitos numerį).
Nepilnamečio (-ių) vaiko (-ų) teisės priėmus palikimą nebus pažeistos, kadangi:
(nurodyti nepilnamečio vaiko interesų užtikrinimo sąlygas).
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .IEŠKINIO PAVYZDYS DĖL TĖVYSTĖS NUGINČIJIMO  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (Balsų: 2)
Aprašymas :  Teismų praktika tėvystės ginčijimo byloje ir tėvystės ginčijimo pavyzdukas. Juridinis tėvas, nors ir ne biologinis tėvas.
Šis pavyzdys yra straipsnioIeškinio padavaimas teismui, ką turėčiau žinoti dalis.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .PAREIŠKIMAS DĖL IŠLAIKYMO PRITEISIMO VAIKO NAUDAI  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (Balsų: 3)
Aprašymas :  Sukūrė bendromis pastangomis Vaidotas ir Jurgita (Palade).
Šis pavyzdys yra straipsnioIeškinio padavaimas teismui, ką turėčiau žinoti dalis. Jeigu rimtai esate apsisprendę kreiptis į teismą, galite nemokamai pasitarti su pirminės teisinės pagalbos specialistu Jūsų savivaldybėje, kontaktai yra www.teisinepagalba.lt ir (arba) su mokamu teisės specialistu ir (ar) advokatu www.advoco.lt.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .PAREIŠKIMAS DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (Balsų: 5)
Aprašymas :  Pareiškimo dėl santuokos nutraukimo blankas.
Sukūrė Vaidotas, redagavo Jurgita (Palade)
Šis pareiškimo pavyzdys yra sukurtas suaugusių savišvietos mokymo tikslams, jeigu rimtai esate apsisprendę kreiptis į teismą galite nemokamai pasitarti su pirminės teisinės pagalbos specialistu Jūsų savivaldybėje, kontaktai yra www.TeisesGidas.lt viršutiniame meniu ir (arba) su mokamu teisės specialistu ir (ar) advokatu www.advoco.lt.
2009-07-16 papildė VšĮ Valetudo Grupė.
Šis pavyzdys yra straipsnioIeškinio padavaimas teismui, ką turėčiau žinoti dalis.
Jus taip pat gali dominti Ginčo teisenos pareiškimas dėl išlaikymo padidinimo.)
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .PAREIŠKIMAS IEŠKINYS DĖL IŠLAIKYMO PRITEISIMO TĖVO NAUDAI  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (Balsų: 2)
Aprašymas :  Pareiškimas ieškinys dėl išlaikymo priteisimo tėvo naudai iš vaiko.
Pilnamečiai vaikai privalo išlaikyti išlaikymo reikalaujančius tėvus LR Konstitucijos 38 str. CK 3.205 str. , CK 6.461 straipsnio 2 dalis numato, kad vieno mėnesio trukmės išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą.
Šis pavyzdys yra straipsnio Ieškinio padavaimas teismui, ką turėčiau žinoti dalis.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .Pareiškimas teismui dėl išlaikymo vaiko naudai padidinimo  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (Balsų: 3)
Aprašymas :  Šis pavyzdys yra straipsnioIeškinio padavaimas teismui, ką turėčiau žinoti dalis.
Ginčo teisenos pareiškimo santrauka
<...>
Gyvenant nesusituokus su atsakovu 1998 11-11 d. gimė sūnus Vaikas Mažytis, a. k. 39811111111. Šią aplinkybę įrodo 1998-11-11 įrašas Miesto (rajono) Civilinės metrikacijos skyriaus gimimo metrikų knygoje, įrašo Nr. 1111.
2000 m. kovo 13 d. Miesto(rajono) apylinkės teismo nutarimu dėl alimentų nepilnamečiams vaikams išieškojimo atsakovas Tėtė Mažytis įpareigotas teikti išlaikymą nepilnamečiui vaikui Vaikui Mažyčiui, gim. 1998-11-11 po 1/4 gaunamų pajamų dydžio kas mėnesį bet ne mažiau 1 MGL, išlaikymą.
Pastaruoju metu iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis, ne tik augant vaikui, tačiau ypatingai brangstant pragyvenimui iš esmės padidėjo vaiko poreikiai. Nors vaiko poreikiai ypatingai padidėjo, tačiau atsakovas visiškai neatsižvelgia į pasikeitusius poreikius bei pats gera valia nedidina vaikui reikalingo išlaikymo, bei neteikia išlaikymo. Kiekvieno vaiko teisė turėti gyvenimo sąlygas, kokių reikia fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi.
Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai ir aprangos priežiūrai(skalbimo milteliai vanduo ir t.t.), būstui, sveikatai(vaistams), higienai(vandeniui), mokslui (knygoms, technikai elektrai, mokytojams, kelionės išlaidoms į mokyklą), poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui.
Vaiko tik minimalių poreikių patenkinimui būtinas 800 Lt dydžio išlaikymas kas mėnesį. (labiausiai tinkamas išlaikymą apibūdinantis straipsnis šiuo atveju galėtų būti CK 6.461 straipsnio 2 dalis. Minėtame straipsnyje numatyta, kad vieno mėnesio trukmės išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą), kadangi išlaikymo pareiga atitenka kiekvienam iš sutuoktinių suma dalinama pusiau, viena antroji yra 400 Lt Nustatant išlaikymo dydį atsižvelgtina į tai, kad ieškovė nors ir turi asmeninės nuosavybės teise butą, tačiau, neturi santaupų, gyvena tik iš gaunamos netekto darbingumo pensijos.
LR CK 3.192 str. yra suformuluotos išlaikymo teikimo ir jo dydžio nustatymo taisyklės. Šiame straipsnyje nurodyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. CK 3.201 (3K-3-620/2005 ir 3K-3-5/2004 2004-01-07)
<...>
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO PARDUOTI ŠEIMOS TURTĄ  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Šis pareiškimo pavyzdys patalpintas www.teisesgidas.lt ir yra grynai informacinio pobūdžio. Šis pareiškimas yra straipsnio Ką turėčiau žinoti prieš kreipdamasis į teismą dalis.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO ĮKEISTI ŠEIMOS TURTĄ  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Teismo leidimas įkeisti šeimos turtą išduodamas tik teisingai užpildžius prašymą, padavus teismingam teismui ir pateikus reikiamus dokumentus, kad dėl tokio įkeitimo šeimos interesai nenukentės.Šis pavyzdys yra straipsnioIeškinio padavaimas teismui, ką turėčiau žinoti dalis. Jeigu rimtai esate apsisprendę kreiptis į teismą, galite nemokamai pasitarti su pirminės teisinės pagalbos specialistu Jūsų savivaldybėje, kontaktai yra www.teisinepagalba.lt ir (arba) su mokamu teisės specialistu ir (ar) advokatu www.advoco.lt.
Dalis žmonių, pirmą kartą su teismu susiduria prireikus teismo leidimo. Dažniausiai teismuose nagrinėjami prašymai išduoti teismo leidimą parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą, prašymai dėl leidimų paveldėjimo procedūroms taikyti ir kt. Pateikiame atsakymus į 6 dažniausiai užduodamus klausimus, su kuriais suduria į teismą dėl leidimų išdavimo besikreipiantys asmenys.

Kokiais atvejais žmonėms prireikia teismo leidimo?

Paprastai teismo leidimai yra reikalingi tuo atveju, kai asmenys, turintys nepilnamečių vaikų, nori parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą bankui ar kitaip suvaržyti teises į nekilnojamąjį turtą. Prašymus dėl tokių leidimų išdavimo teismai nagrinėja dažniausiai. Taip pat teismo leidimai yra reikalingi parduodant ar kitaip perleidžiant turtą, priklausantį nepilnamečiui, neveiksniam asmeniui, kuriam yra nustatyta globa ir paskirtas globėjas. Teismo leidimai reikalingi ir tuomet, kai nepilnamečiai įgyja paveldėjimo teisę – tokiu atveju vaikų tėvai, atstovaudami jų interesams, kreipiasi į teismą dėl teismo leidimo savo vaikų vardu priimti palikimą arba jo atsisakyti.

Dėl leidimų išdavimo į teismą kreipiasi nepilnamečio vaiko tėvai, neveiksnaus asmens globėjas ar turto administratorius.

Kaip pateikti prašymą teismui?

Prašymai dėl teismo leidimo išdavimo, kaip ir visi kiti teismui teikiami procesiniai dokumentai, gali būti pateikiami raštu (atvykus į teismą ar siunčiant paštu) arba elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą e.teismas.lt. Kartu su prašymu dėl teismo leidimo išdavimo pareiškėjai gali pateikti teismui tinkamai patvirtintas pridedamų dokumentų kopijas, tačiau esant būtinumui ar iškilus tam tikriems klausimams dėl prašymų pagrįstumo, teismas gali įpareigoti pareiškėjus pateikti dokumentų originalus ar papildomus bylai išspręsti reikalingus įrodymus.

Kaip prašymas nagrinėjamas teisme?

Įstatymas numato, kad prašymai dėl teismo leidimų nagrinėjami supaprastinto proceso tvarka, todėl klausimai sprendžiami greitai – prašymai turi būti išnagrinėjami nė vėliau kaip per penkias dienas nuo jų priėmimo dienos, be to, jie yra nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, t. y. pareiškėjui nereikia vykti į teismo posėdį. Retais atvejais, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, teismas turi galimybę nuspręsti prašymą nagrinėti pareiškėjui dalyvaujant teismo posėdyje (t.y. žodinio proceso tvarka).

Kokius dokumentus reikia pateikti teismui?

Svarbu pažymėti, kad jei trūksta reikalingų dokumentų klausimui išspręsti, teismas prašymo nesvarsto. Tokiu atveju, pareiškėjas, patikslinęs prašymą ir pridėjęs visus reikalingus dokumentus, dėl teismo leidimo išdavimo turi kreiptis į teismą pakartotinai. Tik tinkamas visų reikiamų dokumentų pateikimas pareiškėjams užtikrins greitą teismo leidimo gavimą, todėl labai svarbu žinoti, kokius dokumentus reikia pateikti:

1) Prašymas išduoti teismo leidimą parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą. Pareiškėjai prie šio prašymo turėtų teismui pateikti nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus, santuokos liudijimą, nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus (išrašus iš Registrų centro), vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą. Taip pat būtina pateikti įrodymus apie būsimo sandorio sąlygas. Tai turėtų būti preliminari nekilnojamojo turto įsigijimo sutartis, kuri paprastai sudaroma įsigyjant gyvenamąją patalpą. Šie įrodymai padeda teismui įvertinti, ar nepilnamečiams vaikams bus sudarytos tinkamos gyvenimo ir mokymosi sąlygos. Jeigu pareiškėjai nėra sudarę preliminarios sutarties, prie prašymų dėl būsto pardavimo gali būti pateikiami kiti įrodymai, užtikrinantys nepilnamečiams vaikams galimybę gyventi kitoje gyvenamojoje patalpoje. Siekdami gauti teismo leidimą turto įkeitimui, pareiškėjai papildomai turi pateikti įrodymus apie suteikiamą kreditą, jo dydį ir kitas sąlygas (tai gali būti būsto kredito sutartis, banko sprendimas suteikti pareiškėjams paskolą konkrečiam daiktui įsigyti). Teismas gali reikalauti, kad būtų pateikti įrodymai apie pareiškėjų turtinę padėtį (pajamas, santaupas, kitą turtą, prievoles).

2) Teismo leidimas paveldėjimo procedūroms taikyti (palikimo priėmimas, atsisakymas nuo palikimo nepilnamečio vaiko vardu ir kt.). Šiuo atveju pareiškėjai papildomai turi pateikti ir įrodymus, turinčius įtakos sprendžiant klausimą dėl teismo leidimo išdavimo dėl palikimo procedūrų – duomenys apie mirusiojo turtą, skolas ir pan.

3) Teismo leidimas parduoti globotinio, kuris buvo pripažintas neveiksniu tam tikrose srityse ir jam skirta globa, taip pat nepilnamečio turtą. Prie šio prašymo turi būti pridėti ir įrodymai, kokiu būdu bus naudojamos gautos lėšos už parduotą ar kitaip perleistą turtą. Tai gali būti duomenys, kad atidaryta sąskaita globojamojo ar nepilnamečio vardu, įrodymai apie jo vardu įsigyjamą kitą turtą ar pan.

Dažnai asmenims kyla klausimų, į kokį teismą kreiptis – prašymas išduoti teismo leidimą, patvirtinti pareiškimą ar faktą bei kiti prašymai (pareiškimai) paduodami pareiškėjo gyvenamosios vietos ar buveinės apylinkės teismui. Prašymai dėl paveldėjimo procedūrų taikymo paduodami palikimo atsiradimo vietos, t. y. paskutinės palikėjo nuolatinės gyvenamosios vietos, apylinkės teismui.

Ar teikiant prašymą teismui reikės susimokėti?

Taip pat svarbu žinoti, jog prašymai dėl teismo leidimų išdavimo žyminiu mokesčiu neapmokestinami. Tačiau jei asmuo dėl tokio kreipimosi turėjo kitų bylinėjimosi išlaidų (pavyzdžiui, už advokato pagalbą, kopijų tvirtinimo ir pan.), tokios išlaidos neatlyginamos.

Kokių neaiškumų dažniausiai kyla žmonėms, kreipiantis į teismą dėl leidimo?

Kai sprendžiamas klausimas, susijęs su vaiko ar globojamo asmens teisėmis, leidimo išdavimo klausimą teismas sprendžia atsižvelgdamas išimtinai į šių asmenų interesus. Jei teismas manys, kad būsimas sandoris, kuriam sudaryti prašomas teismo leidimas, pažeis nepilnamečio ar neveiksnaus asmens interesus, teismo leidimo gali ir neišduoti. Todėl itin svarbu iš karto teismui pateikti visus reikalingus su sandoriu susijusius dokumentus. Teismo nutartys išduoti ar atsisakyti išduoti teismo leidimus nėra skundžiamos apeliacine tvarka, tačiau asmuo, patikslinęs prašymą ir pridėjęs visus reikalingus dokumentus, dėl teismo leidimo išdavimo gali kreiptis į teismą pakartotinai.

Pasitaiko nemažai atvejų, kai pareiškėjai kreipiasi į teismą dėl teismo leidimo išdavimo, nors pagal įstatymus teismo leidimas nėra reikalingas. Tokiu atveju teismai atsisako jį išduoti ir nutartyje pažymi, kad teismo leidimas tokiam sandoriui sudaryti nėra reikalingas. Galima išskirti dažnus atvejus, kai pareiškėjai, turintys nuosavybės teise priklausančius kelis būstus, kreipiasi dėl teismo leidimo išdavimo vieną iš jų parduoti ar įkeisti. Atkreiptinas dėmesys, jog teismo leidimas reikalingas tik perleidžiant ar kitaip suvaržant nuosavybės teises į šeimos turtą (šeimos turtu laikomas turtas, nuosavybės teise priklausantis vienam arba abiem sutuoktiniams, kuriame šeima gyvena, t. y. šeimos gyvenamoji patalpa). Jeigu pareiškėjai turi kelias jiems nuosavybes teise priklausančias gyvenamąsias patalpas, tik viena iš jų laikoma šeimos gyvenamąją patalpa, ir tik sandoriams dėl šios patalpos perleidimo ar suvaržymo yra reikalingas teismo leidimas.

Erika Tamošaitienė yra Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja.
http://www.teismai.lt/lt/naujienos/teismu-sistemos-naujienos/6-dalykai-kuriuos-reikia-zinoti-teikiant-prasyma-teismui/4891

Straipsnis publikuotas 15 min.lt Tribūnos skiltyje, skaitykite.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .Prašymas asmenį pripažinti neveiksniu  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PAREIŠKIMAS
DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO NEVEIKSNIU IR GLOBOS NUSTATYMO
(pareiškimo surašymo data ir vieta)
Kreipiuosi į teismą dėl
(nurodyti prašomo pripažinti neveiksniu asmens vardą, pavardę)
pripažinimo neveiksniu ir globos jam nustatymo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 463 straipsnio 1 dalimi, turiu teisę pateikti šį pareiškimą, nes esu
(nurodyti pareiškėjo ryšį su prašomu pripažinti neveiksniu asmeniu).
Neveiksnumas minėtam asmeniui nustatytinas dėl to, kad jis negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Tai patvirtina šios aplinkybės:
(nurodyti aplinkybes, rodančias fizinio asmens psichikos sutrikimą, dėl kurio šis asmuo negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti).
Siekdamas pagrįsti savo prašymą, prie pareiškimo pridedu gydytojo pažymą ir kitus įrodymus apie prašomo pripažinti neveiksniu asmens psichinę būseną. Atsižvelgdamas į tai, kad pagal pacientų teisių ir duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus neturiu teisės gauti kitų medicininių dokumentų, patvirtinančių jo psichinę būseną, prašau teismo juos išreikalauti iš atitinkamų institucijų.
Tik nustačius
(nurodyti prašomo pripažinti neveiksniu asmens vardą, pavardę)
neveiksnumą būtų galima tinkamai apsaugoti jo teises ir teisėtus interesus.
Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 505 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią teismas, priėmęs sprendimą pripažinti pilnametį asmenį neveiksniu, jeigu šis asmuo nėra gydymo, auklėjimo ar globos ir rūpybos institucijoje, privalo savo iniciatyva nustatyti šiam asmeniui globą ir paskirti globėją, nustatytina
(nurodyti prašomo pripažinti neveiksniu asmens vardą, pavardę)
globa ir jam paskirtinas globėjas. Informuoju teismą, kad aš sutinku ir prašau skirti mane jo globėju. Manau, kad sugebėsiu tinkamai vykdyti globėjo pareigas, nes
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |


1 2   Toliau >
- Puslapio generavimas: 0.62517 sekundės -